LLUIS LLACH PEDRO GUERRA -- QUE TINGUEM SORT
Lluís Llach - "Que tinguem sort"
Lluís Llach - Que tinguem sort (amb lletra)
Que tinguem sort
Que tinguem sort - Manu Guix - Onze Llachs