ANTYBIOTYKA - Ryszard płonie (unplugged w Galerii "Ślimak", Wrocław)
Krzysztof Rodak - Ryszard płonie (ku pamięci R. Siwca)