Εγώ δεν είμαι ένοχος Στράτος Διονυσίου

Εγώ δεν είμαι ένοχος
Εγώ δεν είμαι ένοχος Link 2
Εγώ δεν είμαι ένοχος Link 3
(γιώργος)