1. Ο χρησμός, Dora Giannakopoulou2. Τρία ποτάμια, Dora Giannakopoulou3. Η επικἠρυξη, Dora Giannakopoulou4. Στο παζάρι του φονιά, Mikis Theodorakis5. 'Ηρθαν οι ανθρώποι με τα μαύρα, Dora Giannakopoulou (la prima canzone)6. Απομόνωση (Ο άνεμος γέννηση τη νύχτα), Mikis Theodorakis8. Πήρα τους δρόμους του ληστἠ, Mikis Theodorakis9. Αυτοί που θά 'ρθουν μια βραδιά

Video di Ο λόγος ο στερνός:

(Gian Piero Testa)


Search more videos on Youtube