1) Ἐλευθεριά ἤ Θάνατος (Μ. Θεοδωράκης):


1) Ἐλευθεριά ἤ Θάνατος (Μελίνα Μερκούρη):2) Τό Μέτωπο (Μ. Θεοδωράκης):: [3) Πέλαγο (Τήν Πέμπτη ἤμουν λεύτερος) (Μ. Θεοδωράκης)::


Cerca altri video su Youtube