Οι Προσευχές των Ναυτικών - The Sailors' Prayers (Ξέμπαρκοι version)

Οι προσευχές των ναυτικών
(γιώργος)