Lingua   

Till min kära

Björn Afzelius
Lingua: Svedese


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Hallå där bonde
(Knutna Nävar)
Klasslåt
(Björn Afzelius)
Hög tid
(Björn Afzelius)


English translation by Ceil Herman

Björn Afzelius


"Till min kära" is a catchy tune that people danced to when it was popular in Sweden. However this song has a great deal of meaning about the world, both when it was written and now. From the album Innan tystnaden (Before the silence) from 1982.

Björn wrote the following notes about his song in his "95 Sånger" ("95 Songs") book:

"En kampsång, som har en anekdot förknippad med sej. Då Vikingarnas tidigare sångare, Stefan Borsch, skulle göra comeback ville han spela in sången på platta. Men det ville inte hans konservative producent. Då ringde skivbolagsdirektören, Bert Karlsson, upp mej och ville ändra texten. Jag vägrade och fick veta att då blev det ingen inspelning. Senare ringde Borsch själv och sa att han personligen kunde stå för texten, men alltså inte producenten. Två dagar senare ringde Bert Karlsson igen och sa: "Jag körde över den jävla producenten. Jag skiter i om den handlar om kamp, den är en hit" Borsch sjöng in originaltexten, och fick en platinaplatta på kuppen"

"A fight song, which has an anecdote associated with it. At that time the Vikings former singer, Stefan Borsch, wanted to make a comeback, he wanted to record the song on the album. But his Conservative producer didn't want it. Then the record company director, Bert Karlsson, called me up and wanted to change the text. I refused and was told that then there was no recording. Later Borsch himself called and said that he personally could not stand the text, but also the producer couldn't either. Two days later Bert Karlsson phoned again and said: "I road all over the damn producer. I do not care if it comes to the fight, it's a hit." Borsch sang the original text, and received a platinum record in the process"
Bli inte trött, bli inte trött, min kära
Ge inte upp, ge inte upp, min kära
Säg inte så, säj inte så;
Att ingenting kan ändras
För går det därute så går det nog också här hemma

Visst är det svårt, visst är det svårt, min kära
Och visst är vi små, visst är vi små, min kära
Och visst är det så att andra äger makten att bestämma
Men kan det förändras därute så kan det här hemma

Se dig omkring, se dig omkring i världen:
Människor slåss, kämpar i hela världen
Se på Vietnam och se på Nicaragua!
Se på Zimbabwe och på El Salvador!

Vägen är lång, vägen är lång, min kära
Men vänd inte om, vänd inte om, min kära
Vi har inget val, vi har inget val
För om någonting ska ändras
Får vi göra som andra har gjort: Vi får göra det själva

Se dig omkring, se dig omkring i Sverige:
Det finns de som slåss, finns de som slåss i Sverige
Som kämpar idag, som kämpar för imorgon
Som kämpar för oss, som kämpar för våra barn!

De tänker på dig, de tänker på mig, min kära
Och de litar på dig, de litar på mig, min kära
De hoppas och tror att vi
Inte bara tänker på oss själva
Och kommer vi dithän har redan en hel del förändrats
Jag tror att kommer vi dithän
Har redan en hel del förändrats!

inviata da Ceil Herman - 15/10/2018 - 06:29
Lingua: Inglese

English translation by Ceil Herman
TO MY DEAR

Don't be tired, don't be tired, my dear.
Don't give up, don't give up, my dear.
Don't say so, don't say so
That nothing can be changed.
For what happens out there also happens at home.

Of course it's hard, of course it's hard, my dear.
And certainly we are small, certainly we are small, my dear.
And yes, it's true that others have the power to decide.
And if it can change out there it can also change here at home.

Look around, look around at the world:
People fight, struggle in the whole world.
Look at Vietnam and look at Nicaragua!
Look at Zimbabwe and at El Salvador!

The path is long, the path is long, my dear.
But don't turn back, don't turn back, my dear.
We don't have a choice, we don't have a choice,
in order that something shall change.
May we do as others have done: we do it for ourselves.

Look around you, look around you in Sweden
There are those who fight, there are those who fight in Sweden
Who struggle today, who struggle for tomorrow
Who struggle for us, who struggle for our children!

They think of you, they think of me, my dear.
And they trust you, they trust me, my dear.
They hope and believe that we
Don't only think of ourselves.
And when we get there already a whole lot has been changed.
I believe when we get there
already a whole lot has been changed!

inviata da ceil Herman - 15/10/2018 - 17:09
Lingua: Finlandese

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk översättning / Suomennos: Juha Rämö
RAKKALLENI

Älä väsy, älä väsy, rakkaani.
Älä luovuta, älä luovuta, rakkaani.
Älä sano, älä sano,
ettei mikään voi muuttua.
Sillä jos se onnistuu muualla, se onnistuu myös täällä.

Tietenkin se on vaikeaa, tietenkin se on vaikeaa, rakkaani.
Ja tietenkin me olemme pieniä, tietenkin me olemme pieniä, rakkaani.
Ja tietenkin on niin, että muilla on valta päättää,
mutta jos asioita voi muuttaa muualla, niitä voi muuttaa myös täällä.

Katso ympärillesi, katso ympärillesi maailmassa:
Ihmiset sotivat, taistelevat kaikkialla maailmassa.
Katso Vietnamia ja katso Nicaraguaa!
Katso Zimbabwea ja El Salvadoria!

Tie on pitkä, tie on pitkä, rakkaani.
Älä käänny takaisin, älä käänny takaisin, rakkaani.
Meillä ei ole vaihtoehtoa, meillä ei ole vaihtoehtoa,
sillä jos jotain pitää muuttaa,
meidän on tehtävä niin kuin muut ovat tehneet: Meidän on tehtävä se itse.

Katso ympärillesi, katso ympärillesi Ruotsissa:
On niitä, jotka taistelevat, on niitä jotka taistelevat Ruotsissa,
jotka taistelevat tänään, jotka taistelevat huomisen puolesta,
jotka taistelevat meidän puolestamme, jotka taistelevat lastemme puolesta.

He ajattelevat sinua, he ajattelevat minua, rakkaani.
Ja he luottavat sinuun, he luottavat minuun, rakkaani.
He toivovat ja uskovat, että me
emme ajattele vain itseämme.
Ja jos pääsemme niin pitkälle, moni asia on jo muuttunut.
Uskon, että jos pääsemme niin pitkälle,
moni asia on jo muutunut.

inviata da Juha Rämö - 17/10/2018 - 12:16Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org