Lingua   

Juanita

Björn Afzelius
Lingua: Svedese


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Le lundi au soleil
(Claude François)
Wenn das Eisen mich mäht
(Josef Luitpold)
Sangurin til frælsi (El día feliz que está llegando)
(Frændur)


[1975]
Testo e musica / Lyrics and music / Text och musik / Paroles et musique / Sanat ja sävel: Björn Afzelius
Album: Fri information

Fri Information


Juanita was first recorded on the "Fri Information" Album with the Hoola Bandoola Band (1975)
This Comment about Juanita from Hoola Bandoola Band - Collection 1971 - 1976 (2004) is as follows:

Hoola Bandoola Band började som en ganska (av mig) toppstyrd orkester – en fortsättning på alla de pop- och jazzband som vi alla tidigare hade spelat i. Så småningom blev vi - påverkade av tidens ideal och idéer - en ganska demokratiskt fungerande grupp där "alla" helst skulle kunna "allt". En av följderna var att Björn Afzelius började skriva musik. Juanita var en av de första av hans sånger som bandet spelade. Sången blev (och är fortfarande) en bautahit i Danmark. Tyvärr fick Hoola Bandoola Band aldrig någon konkret nytta av det eftersom vi upplöste oss innan vi hann turnera i Danmark.
Spaniens diktator Francisco Franco dog i alla fall ett par månader efter att sången kommit ut.

(Hoola Bandoola Band began as a top-ranked orchestra, a continuation of all the pop and jazz band which we had played in earlier. Gradually we became, influenced by the the ideals and ideas of the time, a rather democratic active group where everyone could do everything. One of the consequences was that Björn Afzelius began to write music. Juanita was one of the first of his songs that the band played. The song became (and is still) a big hit in Denmark. Unfortunately the Hoola Bandoola Band got nothing concrete from it because we split up before we toured in Denmark.
The Spanish dictator Franscisco Franco died at least a few months after the song came out.)


Björn Afzelius wrote the following about this song:

"Skrevs under Burgosrättergångarna i Spanien 1975. In i det sista förtryckte Francoregimen all opposition. Omvärlden rasade mot dödsdomarna, och Olof Palme fällde sina berömde ord: "Satans mördare". Jag ville uppmana till bojkott mot Spanien som turistmål. Sången blev f.ö. Hoola Bandoola Bands stora genombrott i Danmark

"Written during the Burgos Trials in Spain in 1975. In the last, the Franco Regime opposed all opposition, The world was raging against death sentences, and Olof Palme stated his famous words "Murderer of Satan. " I wanted to call for boycotting Spain as a tourist destination. The song came from the Hoola Bandoola Band's great breakthrough in Denmark.
Juanita, hon var vacker som en gryning,
när dom möttes i Madrid för längesen.
Och han var ung, han var en av många hundra,
som rest ner för att slåss för friheten.
Och Juanita, hon var med dom vid fronten,
och hennes glöd gav dom andra kraft och mod
Och om kvällen sjöng hon sånger till gitarren,
om folket och den framtid som hon var beredd
att försvara med sitt blod.

Juanita, han ska alltid komma ´håg dej,
Ja, för hans inre ska du alltid finnas kvar.
Juanita, fast han aldrig kunde få dej
kan han minnas hur stark och fin du var.

Men dom förlora', för fascisterna var starka,
och han for hem, med bara bitterheten kvar.
Och Juanita måste gömma sej i bergen,
och fast han skrev så fick han aldrig några svar.
Men åren gick, och också hjältar blir gamla,
och dom får hoppas att dom yngre vill ta vid.
Han blev gift, och fick söner och döttrar
och hans tid med Juanita
blev liksom en drömbild från ett annat liv.

Juanita, han ska alltid komma ´håg dej
för hans inre ska du alltid finnas kvar.
Juanita, fast han aldrig kunde få dej,
kan han minnas hur stark och fin du var.

Hans båda söner var i Spanien förra sommar'n
och semestra´ på ett nybyggt lyxhotell.
Dom hade träffat en gammal gumma ner vid stranden
när dom gick ut för att festa sent en kväll.
Dom hade pratat och berättat vad dom hette,
och om sin far som en gång varit i Madrid.
Då steg hon upp och sa: "Honom har jag älskat!
Men här springer ni och göder nåt
han har bekämpat med risk för eget liv!
Så ge er av! Jag är trött på er svängar,
För ni fördröjer bara frihetens stund,
och ni borde veta, att turisternas pengar
är som honung i förtryckarnas mun!"

Men, Juanita, han ska alltid komma ´håg dej,
för hans inre ska du alltid finnas kvar.
Oh, Juanita, fast han aldrig kunde få dej
kan han minnas hur stark och fin du var.

inviata da Ceil Herman - 11/10/2018 - 16:52
Lingua: Inglese

English Translation / Traduzione inglese / Engelsk översättning / Traduction anglaise / Englanninkielinen käännös:
Ceil Herman
JUANITA

Juanita, she was as beautiful as a sunrise,
when they met in Madrid a long time ago.
And he was young, he was one of many hundred,
who traveled down to fight for freedom.
And Juanita, she was with them at the front,
and her light gave them additional strength and courage.
And in the evening, she played and sung on the guitar,
about the people and their future that she was prepared
to defend with her blood.

Juanita, he will always remember you.
Yes, because you will always remain inside him.
Juanita, although he never could have you
he can remember how strong and fine you were.

But they lost because the Fascists were strong,
and he went home, with only bitterness left.
And Juanita must hide herself in the mountain,
and although he wrote, he never received an answer.
But the years went by, and heroes also become old,
and they hope that the younger ones will continue.
He got married, and had sons and daughters
and his time with Juanita
became like a dream picture from another life.

Juanita, he will always remember you.
because you will always remain inside him.
Juanita, although he never could have you.
he can remember how strong and fine you were.

Both his sons were in Spain last summer
and vacationed at a newly built fine hotel.
They had met an old lady down at the beach
when they went out to party late one night.
They had spoken and told what their names were,
and that their father was once in Madrid.
Then she stood up and said "I loved him!
But you ran around and encouraged something
He has fought with the risk for his own life!
So go away! I am tired of your oscillating,
because you only delay freedom's time,
and you ought to know that the tourist's money
is like honey in the mouth of the oppressors."

But, Juanita, he will always remember you.
because you will always remain inside him.
Oh, Juanita, although he never could have you
he can remember how strong and fine you were.

inviata da Ceil Herman - 11/10/2018 - 17:44
Lingua: Italiano

Traduzione italiana / Italian translation / Italiensk översättning / Traduction italienne / Italiankielinen käännös:
Riccardo Venturi, 12-10-2018 09:41
JUANITA

Juanita, lei era bella come un'aurora
Quando s'incontrarono a Madrid tanto tempo fa.
E lei era giovane, lui uno tra le tante centinaia
Che erano andati laggiù a battersi per la libertà.
E Juanita era con loro al fronte
E il suo splendore dava agli altri forza e coraggio
E la sera cantava canzoni alla chitarra,
Sul popolo e sul futuro che lei era pronta
A difendere col suo sangue.

Juanita, lui ti ricorderà per sempre,
Sí, perché rimarrai sempre dentro di lui.
Juanita, anche se non ha mai potuto averti,
Lui si ricorda di quanto forte e bella eri.

Ma loro persero, perché i fascisti erano forti,
E lui tornò a casa con soltanto amarezza.
E Juanita dovette nascondersi sulle montagne,
E anche se le scriveva, non ebbe mai risposta.
Ma passarono gli anni, e anche gli eroi invecchiano,
E sperano che i più giovani continuino.
Lui si sposò, ebbe figli e figlie
E il suo tempo con Juanita
Divenne come l'immagine di un sogno di un'altra vita.

Juanita, lui ti ricorderà per sempre,
Sí, perché rimarrai sempre dentro di lui.
Juanita, anche se non ha mai potuto averti,
Lui si ricorda di quanto forte e bella eri.

I suoi due figli sono stati in Spagna la scorsa estate
In vacanza in un hôtel di lusso di nuova costruzione.
Hanno incontrato una vecchia vicino alla spiaggia
Uscendo per una festa, una sera tardi.
Hanno parlato, dicendo come si chiamavano
E che il loro padre una volta era stato a Madrid.
Allora lei si è alzata e ha detto: “Io lo ho amato!
Ma voi, venendo qua, nutrite qualcosa
Contro cui lui ha lottato a rischio della vita!
E allora andatevene! Sono stanca dei vostri giri,
Perché voi non fate che ritardare l'ora della libertà
E dovete sapere che i soldi dei turisti
Non sono altro che miele in bocca agli oppressori!”

Juanita, lui ti ricorderà per sempre,
Sí, perché rimarrai sempre dentro di lui.
Juanita, anche se non ha mai potuto averti,
Lui si ricorda di quanto forte e bella eri.

12/10/2018 - 09:41
Lingua: Finlandese

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk översättning / Suomennos: Juha Rämö

Den här låten är ett bra exempel på en finsköversättares mardröm, d.v.s. att försöka klara sig med »han« och »hon« med bara ett pronomen till förfogande för båda genus.

This song is a good example of a Finnish translator's nightmare, i.e. trying to make sense of »he« and »she« with only one pronoun available for both genders. [JR]
JUANITA

Juanita oli kaunis kuin aamunkoi,
kun he tapasivat Madridissa kauan sitten.
Ja mies oli nuori, yksi monista sadoista,
jotka olivat tulleet taistelemaan vapauden puolesta.
Ja Juanita oli heidän vierellään rintamalla,
ja hänen hehkunsa valoi toisiin voimaa ja rohkeutta.
Ja iltaisin hän lauloi kitaran säestyksellä lauluja
kansasta ja tulevaisuudesta, jota hän oli valmis
puolustamaan verellään.

Hän on aina muistava sinut, Juanita,
alati kantava kuvaasi sisällään.
Ja vaikka hän ei koskaan sinua saanutkaan,
hän muistaa, kuinka vahva ja kaunis olit.

Mutta he hävisivät, sillä fasistit olivat vahvoja,
ja mies palasi kotiin sisällään vain katkeruus.
Ja Juanitan oli piilouduttava vuorille,
ja vaikka hän kirjoitti, hän ei koskaan saanut vastausta.
Mutta vuodet kuluivat, ja sankaritkin vanhenevat
toivoen, että nuoremmat jatkavat heidän työtään.
Mies meni naimisiin ja sai poikia ja tyttäriä,
ja Juanitan kanssa vietetty aika
muuttui ikään kuin haavekuvaksi toisesta elämästä

Hän on aina muistava sinut, Juanita,
alati kantava kuvaasi sisällään.
Ja vaikka hän ei koskaan sinua saanutkaan,
hän muistaa, kuinka vahva ja kaunis olit.

Miehen molemmat pojat olivat viime kesänä Espanjassa
viettämässä lomaa vasta rakennetussa loistohotellissa.
Ollessaan myöhään illalla ulkona juhlimassa,
he tapasivat rannalla vanhan naisen.
He keskustelivat hänen kanssaan ja kertoivat nimensä
ja mainitsivat isänsä, joka oli kerran ollut Madridissa.
Silloin nainen nousi ja sanoi: »Häntä minä rakastin!
Ja täällä te kuljette ja lihotatte jotain sellaista,
mitä vastaan hän taisteli henkensä kaupalla!
Menkää tiehenne! Olen väsynyt teidänlaisiinne tuuliviireihin,
jotka vain pitkittävät vapauden tuloa!
Ja tietäkää, että turistien rahat
houkuttavat sortajia kuin hunaja mehiläisiä!«

Hän on aina muistava sinut, Juanita,
alati kantava kuvaasi sisällään.
Ja vaikka hän ei koskaan sinua saanutkaan,
hän muistaa, kuinka vahva ja kaunis olit.

inviata da Juha Rämö - 13/10/2018 - 09:16Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org