Lingua   

Lingua: Yiddish

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

אַרבעטער־פֿרױען
(Dovid Edelshtot [David Edelstadt] / דוד עדעלשטאָט )
מײַן צװאה - אָ גוטע פרײַנט
(Dovid Edelshtot [David Edelstadt] / דוד עדעלשטאָט )
אין אַלע גאַסן אָדער הײ, הײ, דאַלױ פּאָליצײ
(anonimo)


Vakht af
[188?]
Testo trovato su The Jewish Daily Forward
Nell’album “In Love and In Struggle: The Musical Legacy of the Jewish Labor Bund” (New York, 1999), prodotto dal YIVO Institute for Jewish Research, con brani interpretati da Adrienne Cooper e Dan Rous (voci soliste) con The New Yiddish Chorale e The Workmen's Circle Chorus diretti da Zalmen Mlotek.

YIVO002

Dall’autore di אין קאַמף e סװעטשאָפּ, un ebreo russo immigrato, un’altra importante canzone manifesto non solo della comunità ebraica newyorkese ma dell’intero movimento anarchico statunitense di fine 800, di cui il giovane Edelstadt fu un esponente.
David Edelstadt lottò per tutta la sua intensa ma breve vita: sopravvissuto ai pogrom zaristi, emigrò negli USA dove, di fronte alle condizioni di sfruttamento bestiale della manodopera, soprattutto immigrata, si avvicinò al sindacalismo anarchico e rivoluzionario ma senza mai trascurare le proprie radici culturali, tant’è che a New York fu il responsabile della rivista anarchica in lingua yiddish “Freie Arbeiter Stimme” (“Free Voice of Labor”).
Morì di tubercolosi a soli 26 anni, ucciso - come tanti altri lavoratori - dalle condizioni di vita e di lavoro imposte dai padroni e capitalisti dell’epoca.
װי לאַנג, אױ װי לאַנג װעט איר בלײַבן נאָך שקלאַפֿן
און טראָגן די שענדלעכע קײט?
װי לאַנג װעט איר גלענצענדע רײַכטימער שאַפֿן
פֿאַר דעם, װאָס באַרױבט אײַער ברױט?

װי לאַנג װעט איר שטײן, אײַער רוקנס געבױגן
דערנידעריקט, הײמלאָז, פֿאַרשאַכט?
עס טאָגט שױן! װאַכט אױף און צעעפֿנט די אױגן!
דערפֿילט אײַער אײַזערנע מאַכט!

קלינגט אומעטום אין די פֿרײַהײטס־גלאָקן!
פֿאַרזאַמלט די לײַדנדע קנעכט!
און קעמפֿט באַגײַסטערט און קעמפֿט אומדערשראָקן,
פֿאַר אײַערע הײליקע רעכט!

און אַלעס וועט לעבן און ליבן און בליִען,
אין פֿרײַען אין גאָלדענעם מײַ!
ברידער! גענוג פֿאַר טיראַנען צו קניִען
שווערט אַז איר מוזט ווערן פֿרײַ!

inviata da Bartleby - 14/3/2011 - 13:41
Lingua: Yiddish

La trascrizione in caratteri latini.

E' ripresa, nella sua versione corretta, da Yidlid - Des chansons en yiddish. Per la questione "oyf/af" si veda qui.
VAKHT AF

Vi lang, oy vi lang vet ir blaybn nokh shklafn
Un trogn di shendlekhe keyt?
Vi lang vet ir glentsende raykhtimer shafn
Far dem, vos baroybt ayer broyt?

Vi lang vet ir shteyn, ayer rukns geboygn
Derniderikt, heymloz, farshmakht?
Es togt shoyn! Vakht ad un tseefnt di oygn!
Derfilt ayer ayzerne makht!

Klingt umetum in di frayhayts-glokn!
Farzamlt di laydnde knekht!
Un kemft bagaystert, un kemft undershrokn
Far ayere heylikhe rekht!

Un ales vet lebn, un libn un blien,
In frayen, in goldenem may!
Brider! Genug far tiranen tsu knien,
Shvert, az ir must vern fray!

inviata da CCG/AWS Staff - 6/5/2013 - 00:00
Lingua: Italiano

Traduzione italiana di Riccardo Venturi
6 maggio 2013

edelgrab
SVEGLIATEVI!

Per quanto, per quanto tempo rimarrete ancor schiavi
e porterete queste vergognose catene?
Per quanto tempo creerete queste splendide ricchezze
per chi vi deruba del pane?

Per quanto tempo starete con la schiena curva
umiliati, senza un tetto e prostrati?
Già è l'alba: svegliatevi e aprite gli occhi!
Sentite la vostra potenza d'acciaio!

Suonate dappertutto le campane della libertà!
Riunite gli schiavi sofferenti!
Battetevi entusiasti e senza paura
per i vostri sacri diritti!

E tutto vivrà, amerà e soffrirà
nel maggio libero e d'oro!
Fratelli! Basta inginocchiarvi davanti ai tiranni,
giurate che sarete liberi!

6/5/2013 - 00:20
Lingua: Inglese

Traduzione inglese trovata su The Jewish Daily Forward
WAKE UP

How long, oh, how long will you suffer in bondage
In slavery still to remain?
How long will you toil to create all the riches
For those who reward you with pain?

How long, oh, how long, will you carry the yoke
Of oppression and sorrow and fear?
Awaken! And see the new day that is dawning
A free song is ringing mighty clear!

Ring out, bells of freedom! Let’s gather together
The suffering slaves in all lands
Let’s struggle for life and for love and for beauty
Created by hard-toiling hands

Then all things will live and will love and will bloom
In a free and a golden-bright May.
No more will we suffer a miserable doom
Now swear that you’ll bring forth this day.

inviata da Bartleby - 14/3/2011 - 13:41
Lingua: Francese

La versione francese ripresa da Yidlid - Des chansons en yiddish
RÉVEILLEZ-VOUS

Ô, combien de temps allez-vous demeurer encore esclaves
Et porter ces chaînes honteuses?
Combien de temps allez-vous créer ces splendides richesses
Pour celui qui vous vole votre pain?

Combien de temps allez-vous rester le dos courbé
Humiliés, sans logis, prostrés?
L'aube se lève, réveillez-vous et ouvrez les yeux!
Sentez votre pouvoir d'acier!

Sonnez partout les cloches de la liberté!
Convoquez les esclaves souffrants!
Et battez-vous inspirés, et battez-vous sans peur Pour vos droits sacrés!

Et tout vivra, et aimera, et fleurira
Dans le mai libre et doré!
Frères! Assez de s'agenouiller devant les tyrans
Jurez que vous vous libérerez!

inviata da CCG/AWS Staff - 6/5/2013 - 00:28


Un'occasione per parlare di una questione piuttosto importante nella trascrizione dei testi yiddish: la "questione oyf/af". La comune preposizione e particella (preverbo) אױף (corrispondente al tedesco auf) è trascritta da molti oyf, secondo la sua grafia in alfabeto ebraico; ma la sua pronuncia è generalmente af. Qui è stato scelto di seguire la pronuncia, così come per la trascrizione dei termini ebraici in yiddish.

Riccardo Venturi - 6/5/2013 - 00:08Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org