Lingua   

Δέκα παλικάρια

Mikis Theodorakis / Mίκης Θεοδωράκης

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Κουράστηκα να σε κρατώ
(Mikis Theodorakis / Mίκης Θεοδωράκης)
Στο παζάρι του φονιά
(Mikis Theodorakis / Mίκης Θεοδωράκης)
Οι Έλληνες έναν καιρό
(Maria Farandouri / Mαρία Φαραντούρη)


Déka palikária
[1974]
theodypografi
Canzone che chiude l’album Νέα Τραγούδια (“New Songs”), Paredon Records

neatragudiaTrovata su www.stixoi.info

Credo che questa canzone sia sta scritta da Theodorakis, in memoria di due eventi che di fatto segnarono l’inizio della fine della dittatura dei colonnelli: la rivolta dei marinai del cacciatorpediniere Velos, nel maggio del 1973, e la repressione del movimento studentesco ad Atene, nel novembre dello stesso anno.

Il 23 maggio 1973, l’equipaggio di una nave da guerra greca impegnata in manovre NATO in acque territoriali italiane, decise una forma estrema di protesta in seguito a notizie che riferivano l’arresto in Grecia di alcuni ufficiali contrari al regime… Il comandante Nicholaos Pappas comunicò che lui e tutti i marinai del Velos erano solidali con gli oppositori arrestati e contrari alla dittatura. Poi la nave fece rotta verso la costa italiana e quindi Pappas e gli ufficiali di bordo chiesero asilo politico in Italia e indissero conferenze stampa in cui denunciarono al mondo la situazione in Grecia. Invece i marinai – chissà perché? – fecero ritorno in patria. Comunque nessuno subì conseguenze e tutti quanti i protagonisti della clamorosa vicenda furono reintegrati nei loro ruoli alla fine della dittatura

Invece, il successivo 17 novembre 1973 i fascisti di Ioannidis e Papadopoulos decisero di porre fine alla protesta degli studenti che tre giorni prima si erano asserragliati nel Politecnico di Atene e, riuscendo a mettere in funzione una stazione radio improvvisata, avevano chiamato a raccolta il popolo contro la dittatura. Infatti, intorno all’Università si erano concentrati migliaia di giovani e di lavoratori e, quando i militari fecero irruzione con i carrarmati, è proprio tra i manifestanti all’esterno dell’ateneo che si registrarono le vittime del fuoco dei soldati… 24 furono i morti, tra cui Michael Mirogiannis, un diciannovenne che fu ucciso a sangue freddo da un ufficiale, tale G. Dertilis, e un bambino di cinque anni. Morì pure Diomedes Komnenos, di diciasette anni, uno degli studenti barricati all'interno del Politecnico.. Fu, per fortuna, l’ultimo massacro compiuto dalla dittatura che – come poi più tardi accadde a quella Argentina – andò in crisi l’anno seguente a causa di un maldestro tentativo di golpe a Cipro che aveva portato la Grecia sull’orlo di una guerra contro la Turchia…
[Fonti: en. e it.wikipedia]
Δέκα παλικάρια από την Αθήνα πάνε, βάρκα γιαλό
πάνε για του ήλιου τα μέρη, βάρκα έι γιαλό.

Ξεκινήσανε με την αυγούλα, βάρκα γιαλό
αρμενίσανε στο γαλανό νερό, βάρκα έι γιαλό.

Μάυρα μάτια, μαύρα φρύδια και στα χείλη, βάρκα γιαλό
και στα χείλη τους λουλούδια, βάρκα έι γιαλό.

Κεραυνοί τώρα τους ζώνουν και μια σπάθα, βάρκα γιαλό
και μια σπάθα τους θερίζει, βάρκα έι γιαλό.

Τραγουδούσαν και γελούσαν δέκα ήταν, βάρκα γιαλό
δέκα ήταν οι λεβέντες, βάρκα έι γιαλό.

Με τα τανκς τώρα τους ζώνουν και μια κάννη, βάρκα γιαλό
και μια κάννη τους θερίζει, βάρκα έι γιαλό.

inviata da Alessandro - 4/3/2010 - 14:44
Lingua: Italiano

Versione italiana di Riccardo Venturi
(Direttamente dal testo greco)
17 marzo 2010
DIECI ARDITI GIOVANI

Dieci arditi giovani partono da Atene, salpa la nave,
vanno in un posto al sole, salpa, salpa la nave.

Son partiti al levar del sole, salpa la nave,
han navigato sul mare azzurro, salpa, salpa la nave.

Occhi neri, ciglia nere, salpa la nave,
e fra le labbra han fiori, salpa, salpa la nave.

Attorno a loro lampi e una spada, salpa la nave,
e una spada li abbatte, salpa, salpa la nave.

Cantavano, ridevano e eran dieci, salpa la nave,
dieci eran quei valorosi, salpa, salpa la nave.

Attorno a loro carri armati e una mitraglia, salpa la nave,
e una mitraglia li falcia, salpa, salpa la nave.

17/3/2010 - 16:51
Lingua: Inglese

Traduzione inglese dal libretto che accompagna l’album “Νέα Τραγούδια” (“New Songs”)
TEN BRAVE YOUTHS

Ten palikaria started out from Athens - off sails the boat
and they go to the Sun 's realm — off sails the boat.

They started out at dawn - off sails the boat
they sail in blue waters.
La, La, La, La…

Black eyes, black eyebrows and in their teeth • off sails
the boat
and in their teeth they hold flowers - off sails the boat.

They started out at dawn - off sails the boat
they sail in blue waters.
La, La, La, La…

Ten were the brave youths, and they were singing, -
off sails the boat
they were singing, they were laughing - off sails the boat.

They started out at dawn - off sails the boat
they sail in blue waters.
La, La, La, La…

Now the tanks surround them and a machine-gun -
off sails the boat
and a machine-gun cuts them down - off sails the boat

They started out at dawn - off sails the boat
they sail in blue waters.
La, La, La, La…

Their song took root and their laughter — off sails the boat
and their laughter blossomed — off sails the boat.

They started out at dawn - off sails the boat
they sail in blue waters.
La, La, La, La…

inviata da Alessandro - 4/3/2010 - 14:46


Rispetto al testo greco qui inserito da Alessandro, la "versione inglese" sembra piuttosto essere un testo autonomo, con alcune aggiunte ed alcune omissioni rispetto a quello originale (originale? Possibilissimo che si tratti di due composizioni autonome visto che Theodorakis era perfettamente capace di scrivere direttamente in lingua inglese). Nel testo greco, l'espressione βάρκα γιαλό rimanda piuttosto al "mettere in mare una barca da riva" (γιαλός, dal greco classico αἰγιαλός, è la "riva del mare", o la "battigia"). Consuete le difficoltà nel rendere παλικάρια: qui si è ricorsi ai "giovani arditi" per non lasciare la parola intradotta...

Riccardo Venturi - 17/3/2010 - 16:54


Ho confrontato il testo greco qui riprodotto con l'edizione "ufficiale" delle canzoni di Theodorakis, e vedo che - salvo il fatto che l'originale è politonico - tutto coincide. Un richiamo all'ultimo distico precisa che " Fu cantata con questi versi dopo i fatti del Politecnico". La canzone è inserita nel ciclo "Stin Anatolì" (A Oriente), del quale si precisa:composizione, 1973- Parigi. La composizione della musica così come le poesie del compositore avvennero nel corso del soggiorno nel Canada orientale - USA - Messico nel 1973, poco prima che scoppiassero i fatti del Politecnico. Incisione, 1974, Stelios Kazantzidis e Haris Alexiou, Columbia.

Gian Piero Testa - 20/3/2010 - 14:12


Atene 1973, qui Politecnico. Tre puntate su Radio 3

Atene 1973: “Qui Politecnico”. Dalla rivolta studentesca all'incubo Alba Dorata.A partire da martedì 21 gennaio fino a giovedì 23 andrà in onda su Radio 3 Rai Atene 1973: qui Politecnico, un audio documentario di Michelangelo Cocco in collaborazione con Amisnet. La rivolta del Politecnico del 1973 e la Grecia di oggi scorrono nelle parole degli studenti che 40 anni fa occuparono l’università di Atene…

http://amisnet.org

Bernart Bartleby - 22/1/2014 - 10:04Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org