Language   

Milonga de aquí

Sés
Language: Galician


List of versions


Related Songs

Amador e Daniel
(Bibiano)
Strange Fruit
(Billie Holiday)
Cantan as balas
(Sés)


2013
dall'album "Co xenio destrozado"
Ses


Una bellissima canzone di speranza e di libertà, di liberazione da tutte le prigioni e sul potere della musica. Una milonga di qui, della Galizia, ma con ritmi sudamericani e con le strofe che seguono il classico schema di rime delle décimas (ABBA AC CDDC), mentre il ritornello è di otto versi.
Con aire fresco de mar
Curo feridas e loitos
Que sexan poucas ou moitos
É necesario sanar
E vendo o mundo rodar
Dando tumbos de vencido
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido

Para seguir camiñando
Fago noite na esperanza
Apóiome nas lembranzas
E aliméntome de sons
E nútrome das cancións
Que dan cor a esta existencia
Evitando a disidencia
Dun obrigado vivir
Que me fan chorar e rir
Que me instalan na insurxencia

E quero bailar ao ritmo
Do que vive ilusionado
E coa voz do silenciado
Cantar quero con paixón
Coa querenza e coa emoción
Da que non pretende nada
Máis que seguir namorada
Mentres quede corazón

Aspiro a soñar esperta
Para facer máis levadeiro
Este treito traizoeiro
que garda unha fin incerta
e cantar a gorxa aberta
e deseñar utopías
para encher de luz os días
en que o sol non me sorrí
en que non te teño a ti
para inspirarme melodías

E así seguirei rimando
No medio do bombardeo
Emulando o canso reo
Reconvertido en poeta
Que ten o fóra por meta
E ten o dentro baleiro
Un ollar sempre tristeiro
E o pensamento no ar
Onde voa o meu cantar
Onde non hai carcereiro

Invocando a redención
Neste recuncho do mundo
Faise o meu cantar profundo
Como a terra en ultramar
Coro faise o meu cantar
Ao saberme secundada
Aínda sendo abandeirada
Dos que as levan de perder
É por eles que hei morrer
Sentíndome acompañada

E na liberdade áurea
Do melódico elemento
Baila a risa co lamento
E o cego co soñador
O paria co gañador
e o rebelde co castrado
que, co sentir mutilado,
ignora aquilo que eu sei
por el é que eu berrarei
para velo liberado

2021/12/14 - 21:13
Language: Spanish

Traduzione spagnola di Inacio López da Osa da youtube
MILONGA DE AQUÍ

Con aire fresco del mar
Curo heridas y lutos
Que sean pocas o muchos
Es necesario sanar
Y viendo el mundo rodar
Dando tumbos de vencido
Doy por perdido lo perdido
Y reojo lo que quedó
Y con lo que me queda voy
Siguiendo mi recorrido

Para seguir caminando
Hago noche en la esperanza
Me apoyo en los recuerdos
Y me alimento de sonidos
Y me nutro de las canciones
Que dan color a esta existencia
Evitando la disidencia
De un obligado vivir
Me hacen llorar y reír
Que me instalan en la insurgencia

Y quiero bailar al ritmo
Del que vive ilusionado
Y con la voz del silenciado
Cantar quiero con pasión
Con el amor y la emoción
De la que no pretende nada
Más que seguir enemorada
Mientras quede corazón

Aspiro a soñar despierta
Para hacer más llevadero
Este tramo traicionero
que guarda un final incierto
y cantar con la garganta abierta
y diseñar utopías
para llenar de luz los días
en que el sol no me sonríe
en que no te tengo
para inspirarme melodías

Y entonces continuaré rimando
En medio del bombardeo
Emulando al cansado reo
Reconvertido en poeta
Que tiene el fuera por meta
Y tiene el interior vacío
Una mirada siempre triste
Y el pensamiento en el aire
Donde vuela mi canción?
Donde no hay carcelero

Invocando la redención
En este rincón del mundo
Mi canto se hace profundo
Como la tierra en ultramar
Coro se hace mi canción
Al saberme secundada
Aún siendo abanderada
De los que llevan las de perder
Es por ellos que voy a morir
Sintiéndome acompañada

Y en la libertad áurea
Del melódico elemento
Baila la risa con el lamento
Y el ciego con el soñador
El paria con el ganador
y el rebelde con el castrado
que, con sentimiento mutilado,
ignorar lo que yo sé
porque él es que gritaré
para verlo liberado

2021/12/14 - 21:18
Language: Italian

Traduzione italiana di Lorenzo Masetti
MILONGA DI QUI

Con aria fresca di mare
Curo ferite e lutti
che sian pochi o sian molti
è necessario guarire
E vedendo il mondo girare
barcollando da sconfitto
dò per perso ciò che è perso
e raccolgo quel che rimane
e con quel che mi resta andrò
seguendo il mio percorso

Per continuare a camminare
Faccio notte nella speranza
Mi appoggio ai ricordi
e mi alimento di suoni
e mi nutro di canzoni
che dan colore a questa esistenza
evitando la dissidenza
di un obbligato vivere
che mi fan piangere e ridere
che mi installano nell'insorgenza

E voglio ballare al ritmo
di chi vive emozionato
e con la voce del silenziato
voglio cantare con passione
con emozione e con l'amore
di chi non si aspetta nulla
più che continuare a innamorarsi
finché c'è ancora il cuore

Aspiro a sognare da sveglia
per rendere più sopportabile
questo tratto traditore
che riserva una fine incerta
e cantare a gola aperta
e disegnare utopie
per riempir di luce i giorni
in cui il sole non mi sorride
in cui non sei al mio fianco
a ispirarmi melodie

E così continuerò a far rime
nel mezzo del bombardamento
emulando lo stanco imputato
riconvertito in poeta
che ha il fuori come meta
e ha dentro un grande vuoto
uno sguardo sempre triste
e il pensiero nell'aria
Dove va il mio cantare?
dove non c'è un carceriere

Invocando la redenzione
In quest'angolo del mondo
Si fa il mio canto profondo
come la terra in oltremare
Si fa coro il mio cantare
Al sapermi assecondata
pur essendo portabandiera
di chi porta la sconfitta
è per loro che morirò
sentendomi accompagnata

E nella libertà aurea
del melodico elemento
balla il riso col lamento
e il cieco col sognatore
il paria col vincitore
e il ribelle col castrato
che, con sentire mutilato,
ignora quel che io so
è per lui che griderò
per vederlo liberato

2021/12/14 - 22:21Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org