Language   

El cant dels ocells

Pau Casals
Language: Catalan


List of versions


Related Songs

El cant dels ocells
(Lluís Llach)
Breve Consideração à Margem do Ano Assassino de 1973
(Vinícius de Moraes)
The Last Lincoln Vet
(David Rovics)


El cant dels ocells o – nella forma antica – El cant dels aucells (= “Il canto degli uccelli”) è un tradizionale canto natalizio catalano, le cui origini risalgono al Medioevo.

Il canto è stato accompagnato da varie melodie, la più comune delle quali è stata resa popolare dal celebre violoncellista Pau Casals (1876 – 1973).

El cant dels ocells

In Catalogna il brano è considerato una sorta di inno nazionale, alla stregua dell'inno ufficiale Els Segadors. A Barcellona viene anche suonato durante le funzioni funebri di personaggi celebri ed è cantato anche come ninna nanna.


Il testo, che si compone di 15 strofe (di 6 versi ciascuna), parla della Nascita di Gesù, annunciata da 32 tipi diversi di uccelli, vale a dire: l'aquila imperiale, il passero, il verdone, il lucherino, il fanello, il tordo bottaccio o tordo comune, l'usignolo, il codirosso, il saltimpalo, il regolo, il canarino, l'allodola dei prati, il merlo, la cinciallegra, il francolino, i picchi, i ciuffolotti, la quaglia, il cuculo, l'upupa, la tortora, il colombo, la pernice, la gazza, il tordo maggiore, la ghiandaia, il cardellino, il fringuello, il chiurlo, la civetta, l'allocco e il gufo reale.

Finora il testo originale era presente come commento al rifacimento di Lluis Llach, ma preferiamo reinserirla come canzone autonoma (riportando comunque alcuni commenti e traduzioni che erano presenti nella vecchia pagina)

La canzone è diventata un simbolo di pace in seguito alla esibizione alle Nazioni Unite del 24 ottobre 1971 dal violoncellista catalano Pau Casals. Questo è il discorso introduttivo (in catalano), tradotto in inglese, in spagnolo e in italiano. Seguono le parole della carola originale

Pau Casals.
Pau Casals.


"Aquest és l'honor més gran de la meva vida. La pau ha estat sempre la meva més gran preocupació. Ja en la meva infantesa vaig aprendre a estimar-la. Quan jo era un noi, la meva mare —una dona excepcional, genial—, ja em parlava de la pau, perquè en aquells temps també hi havia moltes guerres. A més, jo sóc català. Catalunya avui és una província d’Espanya, però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món. Us explicaré per què. Catalunya va tenir el primer Parlament, molt abans que Anglaterra. Catalunya va tenir les primeres Nacions Unides. En el segle XI totes les autoritats de Catalunya es van reunir en una ciutat de França —aleshores Catalunya— per parlar de la pau, en el segle XI. Pau en el món i contra, contra, contra la guerra, la inhumanitat de les guerres. És per això que estic tan i tan feliç de ser aquí amb tots vostès. Perquè les Nacions Unides, que treballen únicament per l'ideal de la pau, estan en el meu cor, perquè tot allò referent a la pau m’hi va directament. Fa molts anys que no toco el violoncel en públic, però sento que ha arribat el moment de tornar a tocar. Tocaré una melodia del folklore català: El cant dels ocells. Els ocells, quan són al cel, van cantant: "pau, pau, pau” i és una melodia que Bach, Beethoven i tots els grans haurien admirat i estimat. I, a més, neix de l'ànima del meu poble, Catalunya."

Pau Casals


This is the greatest honour of my life. Peace has always been my greatest concern. I learnt to love it when I was but a child. When I was a boy, my mother —an exceptional, marvellous woman—, would talk to me about peace, because at that time there were also many wars. What is more, I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament, much before England. Catalonia had the first United Nations. All the authorities of Catalonia in the Eleventh Century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace, at the Eleventh Century. Peace in the world and against, against, against war, the inhumanity of the wars. So I am so happy, so happy, to be with you today. That is why the United Nations, which works solely towards the peace ideal, is in my heart, because anything to do with peace goes straight to my heart. I have not played the cello in public for many years, but I feel that the time has come to play again. I am going to play a melody from Catalan folklore: El cant dels ocells. Birds sing when they are in the sky, they sing: "Peace, Peace, Peace", and it is a melody that Bach, Beethoven and all the greats would have admired and loved. What is more, it is born in the soul of my people, Catalonia.

Pau Casals, a 94 anni il 24 ottobre 1971 durante il discorso all'ONU
Pau Casals, a 94 anni il 24 ottobre 1971 durante il discorso all'ONU


Éste es el mayor honor que he recibido en mi vida.
La paz ha sido siempre mi mayor preocupación. Ya en mi infancia aprendí a amarla. Mi madre -una mujer excepcional, genial-, cuando yo era chico, ya me hablaba de la paz, porque en aquellos tiempos también había muchas guerras. Además, soy catalán. Cataluña tuvo el primer Parlamento democrático mucho antes que Inglaterra. Y fue en mi país donde hubo las primeras naciones unidas. En aquel tiempo -siglo XI- se reunieron en Tolouges -hoy Francia- para hablar de la paz, porque los catalanes de aquel tiempo ya estaban en contra de, EN CONTRA DE la guerra. Por ello, las Naciones Unidas, que trabajan únicamente por el ideal de la paz, están en mi corazón, porque todo lo referente a la paz le llega directamente.

Hace muchos años que no toco el violonchelo en público, pero creo que debo hacerlo en esta ocasión. Tocaré una melodía del folclore catalán: El Cant dels Ocells (El canto de los pájaros) . Los pájaros, cuando están en el cielo, van cantando:"Peace, peace, peace" (paz, paz, paz) y es una melodía que Bach, Beethoven y todos los grandes habrían admirado y querido. Y, además, nace del alma de mi pueblo, Cataluña.

Pau Casals alla Casa Bianca -1961
Pau Casals alla Casa Bianca -1961


Questo è il più grande onore che ho ricevuto in vita mia.
La pace è sempre stata la mia più grande preoccupazione. Già quando ero piccolo ho imparato ad amarla. Mia madre - una donna eccezionale, meravigliosa -, quando ero bambino già mi parlava della pace, perché anche a quel tempo c'erano molte guerre. Inoltre, sono catalano.
La Catalogna oggi è una regione della Spagna, ma la Catalogna è stata la più grande nazione del mondo e vi spiegherò il perché.
La Catalogna ha avuto il primo parlamento democratico molto prima dell'Inghilterra. Nell'undicesimo secolo si riunirono a Tolougues, oggi in Francia, per parlare della pace, perché i catalani dell'epoca erano già contrari, CONTRARI alla guerra. Per questo, le Nazioni Unite, che lavorano unicamente per l'ideale della pace, sono nel mio cuore, perché tutto ciò che si riferisce alla pace gli arriva direttamente.

Sono molti anni che non suono il violoncello in pubblico, però credo di doverlo fare in questa occasione. Suonerò una melodia del folclore catalano, El Cant dels Ocells (Il canto degli uccelli). Gli uccelli, quando sono nel cielo, cantano "Pace, pace, pace" ed è una melodia che Bach, Beethoven e tutti i grandi avrebbero ammirato e amato. E, per di più, nasce dall'anima del mio popolo, la Catalogna.


*

La canzone è stata suonata più volte anche in ricordo delle vittime degli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid.
En veure despuntar
el major lluminar
en la nit més ditxosa,
els ocellets cantant,
a festejar-lo van
amb sa veu melindrosa.

L'àguila imperial
se'n vola cel a dalt,
cantant amb melodia,
dient: Jesús és nat,
per treure'ns de pecat
i dar-nos alegria.

Respon-li lo pardal:
Avui, nit de Nadal,
és nit de gran contento!
El verdum i el lluer
diuen cantant, també:
"Oh, quina alegria sento!

Cantava el passarell:
Oh, que hermós i que bell
és l'infant de Maria!
I li respon el tord:
Vençuda n'és la mort,
ja naix la vida mia !

Refila el rossinyol:
És més bonic que el sol
més brillant que una estrella!
La cotxa i el bitxac
festegen al manyac
i a sa Mare donzella.

Cantava el reietó
per glòria del Senyor,
inflant amb biçarria;
el canari segueix:
llur música pareix
del Cel gran melodia.

Ja n'entra el cotoliu
dient: Ocells veniu
a festejar l'aurora!
I lo merlot, xiulant,
anava festejant
a la més gran Senyora.

L'estiverola diu:
No és hivern ni estiu
sinó que és primavera;
puix que és nada una flor
que pertot dóna olor
I omple la terra entera.

Cantava el francolí:
Ocells qui vol venir
avui a trenc de dia
a veure el gran Senyor
amb sa gran resplendor
a dins d'una establia?

Ve cantant el puput:
Eixa nit ha vingut
el Rei de més grandesa!
La tórtora i el colom
admiren a tothom
cantant sense tristesa.

Picots i borroners
volen entre els fruiters
cantant llurs alegries;
la guatlla i el cucut
de molt lluny han vingut
per contemplar el Messies.

Cantava la perdiu
Me'n vaig a fer lo niu
dins d'aquella establia,
per a veure l'Infant
com està tremolant
en braços de Maria.

La garsa, griva o gaig
diuen: Ara ve el maig!
Respon la cadernera:
Tot arbre reverdeix,
tota branca floreix
com si fos primavera.

Xiuxiueja el pinsà:
Glòria avui i demà;
sento gran alegria
de veure el diamant
tan hermós i brillant
als braços de Maria.

El xot i el mussol
al veure eixir el sol
confosos se retiren.
El gamarús i el duc
diuen: Mirar no puc;
tals resplendors m'admiren!

2019/6/6 - 21:20
Language: Italian

Traduzione italiana da Lyrics Translate

La notte di Natale è piena di prodigi, anche gli animali e in particolare gli uccelli, si danno convegno nella grotta in cui Gesù è nato.
Così l’anedottica popolare crea storielle fantasiose: la cicogna si toglie le soffici piume del petto per rendere più comoda la culla e per questo diventa la protettrice dei bambini; il pettirosso per tutta la notte ravviva con le sue ali il fuoco del braciere e il suo petto rosso bruciacchiato dalle fiamme, diventa il segno della sua generosità; l’usignolo prima muto trova la voce per la sua prima volta, ispirato dai cori degli angeli e il suo canto resterà per sempre ad allietare gli uomini come un’eco della gloria divina.
La civetta che non si sveglia viene condannata per l’eternità a nascondersi di giorno e a trascorrere le notti a lamentarsi.

da Terre Celtiche
IL CANTO DEGLI UCCELLI

Vedendo sorgere
l’astro più luminoso
nella notte più gioiosa,
gli uccellini gli fanno festa
mettendosi a cantare
con la loro voce melliflua.

L’aquila imperiale
vola alta nel cielo
e canta melodiosa
dicendo: - Gesù è nato
per liberarci dal peccato
e darci la gioia.

Risponde il passerotto:
- Oggi, notte di Natale,
è una notte di gran felicità!
Il verdone e il lucherino,
anche loro cantando, dicono:
- Oh, che gioia sento!

E canta il fanello:
- Oh, quant’è fine e bello
il figlio di Maria!
Gli risponde ora il tordo:
- Vinta è la morte,
ora nasce la mia vita!

Mormora l’usignolo:
- È più bello del sole,
più splendente di una stella.
Il codirosso e il saltimpalo
fanno festa al bimbo
e alla sua madre fanciulla.

Il regolo cinguetta
per la gloria del Signore
filando via curiosamente.
E il canarino lo segue.
La loro musica sembra
una celestiale melodia.

Arriva ora l’allodola
dicendo: - Uccelli, venite
a celebrare l’aurora.
E il merlo, fischiando
andava festoso incontro
alla gran Signora.

Dice la cinciallegra:
- Non è né inverno né estate,
siamo in primavera
perché è nato un fiore
che esala un tal profumo
che riempie la terra intera.

Cantava il francolino:
- Uccelli, chi di voi vuol venire
oggi, sul far del giorno,
a vedere il Gran Signore
col suo grande splendore
dentro una stalla?

I picchi e i ciuffolotti
volano tra i frutteti
cantando allegramente;
la quaglia e il cuculo
son venuti da molto lontano
per contemplare il Messia.

Viene sibilando l’upupa:
- Questa notte è venuto
il più grandioso Re.
La tortora e il colombo
affascinano tutti
cantando senza tristezza.

E canta la pernice:
- Io vado a farmi il nido
dentro questa stalla
per ben vedere il bimbo
che sta così tremante
tra le braccia di Maria.

La gazza, il tordo, la ghiandaia
dicono: - Ora arriva maggio!
Risponde il cardellino:
- Ogni albero rinverdisce,
ogni pianta fiorisce,
come se fosse primavera.

Sussurra il fringuello:
- Gloria oggi e domani;
provo un’immensa gioia
al vedere il Diamante
così bello e splendente
tra le braccia di Maria.

Il chiurlo e anche la civetta,
vedendo spuntare il sole,
si ritirano confusi;
l’allocco e il gufo dicono:
- Non posso guardare;
tanto splendore mi sgomenta.

2019/6/7 - 20:28
Language: English

Versione inglese della canzone tradizionale
Da questa pagina
CAROL OF THE BIRDS

Upon this holy night,
When God's star appears,
And floods the earth with brightness,
Birds' voices rise in song,
And, warbling all night long,
Express their glad heats' lightness.
Birds' boices rise in song,
And, warbling all night long,
Express their glad heart's lightness.

The Nightingale is first
To bring his son of cheer,
And tell us of his gladness:
"Jesus, our Lord, is born
To free us from all sin,
And banish ev'ry sadness!
Jesus, our Lord, is born
To free us from all sin,
And banish ev'ry sadness!"

The answ'ring Sparrow cries:
"God comes to earth this day
Amid the angels flying."
Trilling in sweetest tones,
The Finch his Lord now owns:
"To Him be all thanksgiving."
Trilling in sweetest tones,
The Finch his Lord now owns:
"To Him be all thanksgiving."

The Partridge adds his note:
"To Bethlehem I'll fly,
Where in the stall He'l lying.
There, near the manger blest,
I'll build myself a nest,
And sing my love undying.
There, near the manger blest,
I'll build myself a nest,
And sing my love undying."

2005/11/18 - 23:03


El cant dels ocells, diventato grazie all'interpretazione di Pau Casals un simbolo di pace universale, è stato ascoltato in silenzio durante la grande manifestazione contro il terrorismo oggi a Barcellona, conclusasi in plaça de Catalunya all'ingresso delle Ramblas teatro del barbaro attacco dello scorso 17 agosto.

Il re di Spagna Felipe VI non è stato accolto favorevolmente dalla folla, che ha innalzato diversi cartelli con scritto "Felipe chi vuole la pace non traffica armi" in riferimento agli ottimi rapporti che la casa reale spagnola intrattiene con la monarchia saudita, sostenitrice di un regime brutale e secondo molti la principale fonte di finanziamento dello Stato Islamico.

Felipe


No tinc por


CCG Staff - 2017/8/27 - 00:29Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org