Language   

Language: Greek (Modern)

List of versions


Related Songs

Tο μακρύ ζεϊμπέκικο για τον Níκο Κοεμτζή
(Dionysis Savvopoulos / Διονύσης Σαββόπουλος)


[2005]
Parole e musica di Σωκράτης Μάλαμας
Nel suo album intitolato “Το άδειο δωμάτιο”
Testo trovato su stixoi.info

Το άδειο δωμάτιο
Επενδύσεις, διαφημίσεις,
ενοχές και ανακρίσεις
εποχές για λεφτά, άπατος στα χαμηλά
με θεούς φοβερούς, με θρησκείες τρομοκράτες
με ληστές στην αυλή, αδιάφοροι, χαζοί

Κάνω πως δεν ξέρω, πέφτω μες στα κύματα
άλλοι δρόμοι μας ενώνουν, κι άλλοι στα διλήμματα

Ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, εντολές και αντιρρήσεις
αλλαγές στα ψηλά, ίδια συνταγή παιδιά
με κομμένα φτερά, με οράματα στημένα
αφανείς οδηγούς, αδηφάγους οπαδούς

Εισοδηματίες, κεφαλαιούχοι επενδυτές
Αστοί με τίτλους αγυρτείας, ηθικολόγοι, υποκριτές
μεταμφιεσμένοι παρθένες της εγκράτειας, απατεώνες
νομοθέτες, θεατρίνοι, στρατηγοί πνιγμένοι
στα παράσημα, στα σιρίτια, στους μεγαλόσταυρους
Κράχτες στα σκυλάδικα

Τηλεοπτικά κόλπα με αστέρες παρουσιαστές
στο θίασο της ακροαματικότητας
εκλογική φάρσα με ψηφοφόρους ξύλινους
Οι υποψήφιοι αστοί ντυμένοι παλιάτσοι
στο χορό των πολιτικών ελευθεριών
με δάκρυα στα μάτια για τα βάσανα του κόσμου
με πάθος για την καθαρότητα του έθνους
και την δόξα της πατρίδος

Αυταπάτες μεγαλεία και μια θηριώδη ανία
Μπερδεμένα μυαλά και λογαριασμοί φωτιά
Με τα χρέη ψηλά, την ψυχή στα κόκκινα
Οι λαγοί στο σακί, δούλοι τηλεοπτικοί

Contributed by Bernart Bartleby - 2015/7/8 - 14:43
Language: English

Traduzione inglese di Maroulya da stixoi.info
TROUPE

Investments, advertisements,
contracts and investigations,
times of money-making, bottomless falling,
with fearful gods, with terrorist religions,
with robbers in the yard, unconcerned, foolish.

I pretend not to know, floating with the waves.
There are roads that connect us, and others confuse.

Illusions, hallucinations, commandments and dissentions
changes at the top - the same recipes, guys.
With their wings cut down, their visions framed up -
obscure leaders, voracious stalwarts.

Rentiers, capitalists - investors.
City folks with humbugging titles, moralists, hypocrites
masqueraded as virgins proclaiming abstinence, knaves,
legislators, showmen, generals drowned
in medals, in chevrons, in "Order of the Redeemer" decorations.
Touts in the "skiladika" clubs (*).

Television hoaxes with the news-anchor stars
in the troupe based on ratings.
The electoral farce with wooden voting figures.
Candidates - city folks dressed as clowns
in the dance of political freedoms
with tears in their eyes for the plights of the world,
with a passion for purity of the nation
and glory of the homeland.

Delusions - grandiosity and an atrocious vexation,
confused minds and accounts on fire
with debts sky-high, the soul in the red.
Hares in a sack, television slaves.
(*) Nightclubs, locali notturni dei bassifondi…

Contributed by Bernart Bartleby - 2015/7/8 - 14:44
Language: Italian

Traduzione italiana di Riccardo Venturi
8 luglio 2015

Due parole del traduttore. Θίασος è, come rende correttamente la traduttrice in inglese, "compagnia teatrale, troupe"; ma ho tradotto il titolo come "La recita" in omaggio al film Ο θίασος, del grande Theo Angelopoulos, uscito in Italia appunto come La recita (1975). Una citazione cinematografica che credo abbia una sua ragion d'essere. Quanto al resto della traduzione, l'ho condotta direttamente sul testo greco anche perché quella inglese, pur senza voler cercare per forza il pelo nell'uovo, ha a mio parere delle inesattezze (ad esempio, perché rendere ενοχές και ανακρίσεις , propriamente "colpevolezze e istruttorie", con "contracts and investigations"? Mi rimane oscuro). Ma il testo, va detto, è molto difficile. Nella traduzione inglese, il termine σκυλάδικα /skiladika/ è stata chiosato da Bartleby con "nightclubs, locali notturni dei bassifondi"; a tale riguardo, rimando a Tο μακρύ ζεϊμπέκικο για τον Níκο Κοεμτζή di Savvopoulos, dove di skyladika si parla in abbondanza (in particolare nelle note). Ricordo comunque che tale nome significa, alla lettera, "canile" (o "locale da cani").
LA RECITA

Investimenti, pubblicità,
colpevolezze e istruttorie
tempi di soldi, giù nel pozzo senza fondo
con dèi terrificanti, con religioni terroriste
coi ladri in giardino, indifferenti, pazzi

Faccio finta di non sapere, cado in mezzo ai flutti,
delle strade ci uniscono, altre ci confondono

Illusioni, allucinazioni, comandi e obiezioni
cambiamenti in alto - la solita ricetta, ragazzi.
Con le ali tagliate, con visioni truccate,
con leaders invisibili, con adepti voraci

Redditieri, capitalisti investitori,
borghesi che millantano titoli, moralisti, ipocriti
mascherati da verginelle in astinenza, truffatori,
legislatori, teatranti, generali affogati
nelle medaglie, nei galloni, nelle gran croci,
imbonitori nei localacci di quart'ordine

Bufale televisive con anchormen di successo
nella recita dell'audience
la farsa elettorale con votanti di legno
i candidati, individui vestiti da pagliacci
nel balletto delle libertà politiche
con le lacrime agli occhi per le tragedie del mondo
appassionati per una nazione pura
e per la gloria della patria

Delusioni, grandeur e una noia mostruosa
menti in confusione e conti uguali al fuoco
coi debiti alle stelle, con l'anima in rosso,
lepri dentro al sacco, schiavi della tv.

2015/7/8 - 18:15


Avevo intuito che si trattava di un bel testo.
La conferma arriva dalla tua traduzione.
Grazie Riccardo, comme d’habitude.
Salusse

B.B. - 2015/7/8 - 18:22


Prego, φίλτατε. Ci ho appena messo anche le consuete "Due parole del traduttore" che chiariscono alcuni punti. La traduzione inglese è strana: correttissima e vivace per la maggior parte del testo, ma con abbagli clamorosi qua e là. Bisognava fare quella italiana, col Testa a tirarmi celestiali nocchini. Si tratta comunque, e lo ribadisco, di un testo parecchio rognoso ancorché molto bello.

Colgo l'occasione per una cosa che mi preme, anche se non c'entra il classico accidente. Ma avete sentito in questi giorni il "traduttore dal greco" ingaggiato per le simultanee da Rai News 24? Sono "indignado". A parte i silenzi e le interruzioni, a parte il non capire nulla in quel che "traduce", a un certo punto ha tirato fuori pure il "voto laico" (vale a dire λαïκός; il tipo greco che parlava, voleva dire "voto popolare"). A questo punto ci potrei andare anch'io, a fare il traduttore per la tivvù; ma non ci vo. Resto qui. Salud!

Riccardo Venturi - Ελληνικό Τμήμα των ΑΠΤ "Gian Piero Testa" - 2015/7/8 - 18:46Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org