Language   

?װאָס זאָל מען טאָן ייׅרן

Yankele Hershkovits [Yankele Hershkowitz] / יאַנקעלע הערשקאָװיץ
Language: Yiddish

List of versions


Related Songs

Μενέλαος Λουντέμης: Άουσβιτς / Menelaos Loudemis: Auschwitz
(GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG)
אַרבעטער־פֿרױען
(Dovid Edelshtot [David Edelstadt] / דוד עדעלשטאָט )
Il tramonto di Fossoli
(Primo Levi)


Vos zol men ton yidn? / Vus zol me tien yidn?
[1940?]
Scritta da Yankele Hershkowitz sulla melodia della popolare yiddish “Tsen brider” (“Dieci fratelli”).
Testo trovato su Music and the Holocaust.
Avvertenza. Il testo traslitterato proveniente da "Music and the Holocaust" non è conforme allo standard yiddish letterario (presenta caratteristiche fonetiche locali); contiene inoltre alcuni errori [come "kayb begged"]. Nel ricostruire il testo in caratteri ebraici ci siamo attenuti alla norma ortografica YIVO; per quanto riguarda la traslitterazione, in questo unico caso ne sono state inserite due: a) quella reperibile su "Music of the Holocaust", con alcuni errori emendati; b) una trascrizione conforme allo standard letterario.

Yankele Hershkowitz (1910-1972) è stato un po’ il “Bob Dylan” del ghetto di Łódź, un cantautore tagliente e sarcastico che nei pochi anni di vita del ghetto (tra la fine del 1939 e l’estate del 1944, anno in cui fu liquidato) descrisse la vita di quei circa 200.000, in maggioranza ebrei ma anche zingari, che vi vissero intrappolati.
Hershkowitz fu tra i fortunati 10.000 ebrei di Łódź che sopravvissero allo sterminio. Dopo la guerra rimase a Łódź. Quando la Polonia, tra la fine degli anni 60 e l’inizio dei 70, fu scossa da una nuova ondata di antisemitismo (incoraggiata dalle retrive posizioni della Chiesa cattolica), Hershkowitz decise che ne aveva viste abbastanza: si suicidò nel 1972.

Ghetto di Łódź. Bambini schiavi al lavoro per i nazisti
Ghetto di Łódź. Bambini schiavi al lavoro per i nazistiIn questa canzone, risalente ai primi tempi del ghetto, il trovatore Hershkowitz descrive sarcasticamente il nascente “sistema Rumkowski” – Chaim Rumkowski, il potente ed autoritario capo del Judenrat di Łódź – con cui venne amministrato il ghetto nel corso della sua breve esistenza. Mentre gli ebrei si spaccavano la schiena lavorando dall’alba al tramonto per i nazisti, mentre la fame, le malattie ed il freddo mietevano migliaia di vittime, mentre i “signori della morte” pretendevano continuamente nuovi sacrifici umani, “Re Chaim” manteneva l’ordine con la sua corrotta polizia e blandiva la popolazione intrappolata prospettando un futuro di “pane e burro e polpette di carne di cavallo” e di festa permanente (vedasi nel testo il riferimento ad alcune delle più importanti feste ebraiche, Sukkot, Simchat Torah e Purim).
װאָס זאָל מען טאָן ייׅרן
אַז עס איז אַזאַ מין קלאָג!
װאָס זאָל מען טאָן מענטשן?
עסן דאָרף יעדן טאָג!
אַז דער מאָגן װיל נישט װיסן,
פון קײן געטאָ־זאַך,
נאָר ער שרײַט און ער פֿאַרלאַנגט
צו עסן זײער אַ סך.

ס'גײט דער ליבע װינטער
ס'פֿאַלט אַ שרעק אַ מורא,
מ'עט נאָך פּורים זיצן אין די סוכּות,
ס'װעט זײַן שׂמחת־תורה,
אונדזער פּרעזעס חײם
איז אַ מענטש אַ גוטער,
מ'עט נאָך אין די געטאָ עסן
זעמעלעך מיט פּוטער.

װאָס זאָל מען טאָן ייׅרן
אַז עס איז אַזאַ מין קלאָג!
װאָס זאָל מען טאָן מענטשן?
עסן דאָרף יעדן טאָג!
אַז דער מאָגן װיל נישט װיסן,
פון קײן געטאָ־זאַך,
נאָר ער שרײַט און ער פֿאַרלאַנגט
צו עסן זײער אַ סך.

ס'גײט דער ליבע װינטער
ס'פֿאַלט אַ שרעק אַ מורא,
נישט קײן פּאַלטן, נישט קײן בגד,
ס'װעט זײַן שׂמחת־תורה.
כ'האָב פֿאַרקױפֿט די שאַנק שױן
און די שװיגערס בעטן,
ס'װעט מיר סטאַרטשן ברױט און פּוטער
און פֿערדס פֿלײַש קאָקלעטן.

װאָס זאָל מען טאָן ייׅרן
אַז עס איז אַזאַ מין קלאָג!
װאָס זאָל מען טאָן מענטשן?
עסן דאָרף יעדן טאָג!
אַז דער מאָגן װיל נישט װיסן,
פון קײן געטאָ־זאַך,
נאָר ער שרײַט און ער פֿאַרלאַנגט
צו עסן זײער אַ סך.

Contributed by Bartleby + CCG/AWS Staff - 2011/2/25 - 10:55
Language: Yiddish

1. La traslitterazione proveniente da Music and the Holocaust.

Adattata per correggere alcuni palesi errori di trascrizione [CCG/AWS Staff]]
VUS ZOL MEN TIEN YIDN?

Vus zol men tien yidn
Az es iz aza min klug!
Vus zol men tien mentshn?
Esn darf men yedn tug!
Az der mugn vil nisht visn,
Fin kayn geto zakh,
Nor er shrayt in er farlangt
Tsi esn zeyer a sakh.

S’geyt der libe vinter
S’falt a shrek a moyre,
M’et nokh pirim zitsn in di sikes,
S’vet zayn simkhes toyre,
Indzer prezes khayim
Iz a mentsh a giter,
M’et nokh in di geto esn
Zemelekh mit piter.

Vus zol men tien yidn
Az es iz aza min klug!
Vus zol men tien mentshn?
Esn darf men yedn tug!
Az der mugn vil nisht visn,
Fin kayn geto zakh,
Nor er shrayt in er farlangt
Tsi esn zeyer a sakh.

S’geyt der libe vinter
S'falt a shrek a moyre,
Nisht kayn paltn, nisht kayn beged,
S’vet zayn simkhes toyre.
Kh’hob farkoyft di shank shoyn
In di shvigers betn,
S’vet mir startchn broyt in piter
In ferd’s flaysh kokletn.

Vus zol men tien yidn
Az es iz aza min klug!
Vus zol men tien mentshn?
Esn darf men yedn tug!
Az der mugn vil nisht visn,
Fin kayn geto zakh,
Nor er shrayt in er farlangt
Tsi esn zeyer a sakh.

Contributed by Bartleby - 2013/6/3 - 17:02
Language: Yiddish

2. La traslitterazione YIVO standard.
VOS ZOL MEN TON YIDN?

Vos zol men ton yidn?
Az es iz aza min klog!
Vos zol men ton mentshn?
Esn darf men yedn tog!
Az der mogn vil nisht visn,
Fun keyn geto zakh,
Nor er shrayt un er farlangt
Tsu esn zeyer a sakh.

S’geyt der libe vinter
S’falt a shrek a moyre,
M’et nokh purim zitsn in di sukes,
S’vet zayn simkhes toyre,
Undzer prezes khayim
Iz a mentsh a guter,
M’et nokh in di geto esn
Zemelekh mit puter.

Vos zol men ton yidn?
Az es iz aza min klog!
Vos zol men ton mentshn?
Esn darf men yedn tog!
Az der mogn vil nisht visn,
Fun keyn geto zakh,
Nor er shrayt un er farlangt
Tsu esn zeyer a sakh.

S’geyt der libe vinter
S'falt a shrek a moyre,
Nisht kayn paltn, nisht keyn beged,
S’vet zayn simkhes toyre.
Kh’hob farkoyft di shank shoyn
In di shvigers betn,
S’vet mir startshn broyt in puter
In ferds flaysh kokletn.

Vos zol men ton yidn?
Az es iz aza min klog!
Vos zol men ton mentshn?
Esn darf men yedn tog!
Az der mogn vil nisht visn,
Fun keyn geto zakh,
Nor er shrayt un er farlangt
Tsu esn zeyer a sakh.

Contributed by CCG/AWS Staff - 2013/6/3 - 17:31
Language: Italian

Traduzione italiana di Riccardo Venturi
3 giugno 2013
CHE S'HA DA FARE, EBREI?

Che s'ha da fare, ebrei,
In una tragedia del genere?
Che s'ha da fare, gente?
Bisogna mangiare ogni giorno!
E poiché lo stomaco non ne vuole sapere
Di nessuna bega del ghetto,
Ora urla e pretende
Di mangiare, e parecchio.

Ecco che arriva il nostro caro inverno
Portando paura e terrore!
Staremo nei tabernacoli per Purim
E festeggeremo la Simchat Torah,
Il nostro presidente Chaim
E' una brava persona,
Nel ghetto si mangerà
Panini imburrati.

Che s'ha da fare, ebrei,
In una tragedia del genere?
Che s'ha da fare, gente?
Bisogna mangiare ogni giorno!
E poiché lo stomaco non ne vuole sapere
Di nessuna bega del ghetto,
Ora urla e pretende
Di mangiare, e parecchio.

Ecco che arriva il nostro caro inverno
Portando paura e terrore!
Senza cappotto, senza vestiti
Festeggeremo la Simchat Torah.
Ho già venduto l'armadio
E il letto di mia suocera,
Mi comprerò pane e burro
E polpette di carne di cavallo.

Che s'ha da fare, ebrei,
In una tragedia del genere?
Che s'ha da fare, gente?
Bisogna mangiare ogni giorno!
E poiché lo stomaco non ne vuole sapere
Di nessuna bega del ghetto,
Ora urla e pretende
Di mangiare, e parecchio.

2013/6/3 - 17:54
Language: English

Traduzione inglese da Music and the Holocaust

"The song contains a cynical description of Rumkowski and dates from the early days of the ghetto when people did not have enough work and food. The refrain presents a series of questions with no answers – helpless, hopeless questions: what shall we do when we are hungry and there is no food?

The second part of each verse represents Rumkowski’s answers to his hungry masses: one day we shall have bread and butter, and meatballs from horse meat. However, the first part of each verse says something different. It mentions various Jewish holidays but imagines them celebrated in topsy-turvy fashion. Sukkot (the Feast of Tabernacles), which takes place in the Autumn and normally lasts eight days ending in Simchat Torah (Rejoicing of the Torah) will instead last for several months. And at Purim (the carnival festival celebrating the rescue of the Jews in Persia) which normally occurs in the Spring, people will instead celebrate Simchat Torah, which commemorates the beginning of the Torah cycle reading.

This song is the only one in which Purim is mentioned. Purim itself, with its carnival costumes and plays, was never celebrated in the ghetto. Traditionally Purim is a time of inversion in which the opposite of normality is celebrated. But in the ghetto, where normal life was reversed to begin with, how could a Purimshpiel [a Purim play] be followed by a return to normality? The ghetto was clearly not the place for games and plays presenting absurdity, since life was already entirely absurd.

In general this song describes the poverty of the ghetto's inhabitants, who end up selling all their belongings in order to obtain food, yet still find themselves hungry. The melody resembles another Yiddish folksong 'Tsen brider' (Ten brothers), and incorporates many Yiddish musical characteristics.

The song was probably composed by Yankele Hershkowitz in the ghetto. It is sung by Yaakov Rotenberg, and recorded by Gila Flam."
WHAT SHALL WE DO, JEWS?

What shall we do, Jews
When there is such tragedy?
What shall we do, people?
We have to eat, every day!
Because the stomach doesn’t want to know
Anything about our ghetto business
It only screams and demands
To eat and eat some more.

Here comes our beloved winter,
Bringing fear and terror,
We’ll sit in the sukkah for Purim
And celebrate Simchat Torah.
Our president Khayim
Is a good man,
And we’ll eat in the ghetto
Rolls with butter.

What shall we do, Jews
When there is such tragedy?
What shall we do, people?
We have to eat, every day!
Because the stomach doesn’t want to know
Anything about our ghetto business
It only screams and demands
To eat and eat some more.

Here comes our beloved winter
Bringing fear and terror,
No overcoat, no clothes,
Soon it will be Simchat Torah.
I’ve already sold the cabinet
And my mother-in-law’s bed.
I’ll get bread and butter
And horse meat meatballs.

What shall we do, Jews
When there is such tragedy?
What shall we do, people?
We have to eat, every day!
Because the stomach doesn’t want to know
Anything about our ghetto business
It only screams and demands
To eat and eat some more.

Contributed by Bartleby - 2011/2/25 - 10:56Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org