Language   

Wolność

Marek Grechuta
Language: Polish


List of versions


Related Songs

Aerie (Gang of Eagles)
(Jefferson Airplane)
Jaulas abiertas
(Sílvia Tomàs)
I Am Pegasus
(Ross Ryan)


[1994]
Teksty i muzyka / Testo e musica / Lyrics and music / Paroles et musique / Sanat ja sävel :
Marek Grechuta

Album: Dziesięć Ważnych Słów


Gdy widzisz ptaka w locie jak wolny jest
Jak płynie sobie, aż po nieba kres
Wiedz - niebo bywa pełne wichrów i burz
A z lotu ptaka już nie widać róż

Bo wolność - to nie cel lecz szansa by
Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia
Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja

Wolność to skrzypce z których dźwięków cud
Potrafi wyczarować mistrza trud
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz
To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz

Bo wolność - to wśród mądrych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście
Wolność - to wśród życia gór i chmur
Poprzez każdy bór i mur znać przejście

Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew
Które pną się w słońce każda w swoją stronę
Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech
Którzy wolność swą zdobyli na obronę -

Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości
Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności
Wolność to diament do oszlifowania
A zabłyśnie blaskiem nie do opisania

Wolność to także i odporność serc
By na złą drogę nie próbować zejść
Bo są i tacy, którzy w wolności cud
Potrafią wmieszać swoich sprawek bród

A wolność, to królestwo dobrych słów
Mądrych myśli, pięknych snów
To wiara w ludzi

Wolność
Ją wymyślił dla nas Bóg
Aby człowiek wreszcie mógł
W Niebie się zbudzić

Contributed by Riccardo Gullotta - 2021/10/28 - 23:56
Language: English

English translation / Angielskie tłumaczenie / Traduzione inglese / Traduction anglaise / Englanninkielinen käännös :
flowlez
FREEDOM

When you see a bird in flight, how slow is
As it flows, to the heavens end
Know - the sky is full of winds and storms
And from the bird's eye view you can no longer see roses

Because freedom is not a goal but a chance to be
Fulfill the most beautiful dreams, dreams
Freedom - this is the brightest of the stars
A ray of sunshine in a dense forest, hope

Freedom is a violin from which miracle sounds
He can conjure up a master toil
But when the weak player plays them
All you can hear is a squeak, a scream, a cry

Because freedom is to live among wise people
See goodness in their eyes and happiness
Freedom - it's among the life of mountains and clouds
Through every forest and wall, know the passage

Freedom shines among the branches of big trees
Which climb into the sun each in their own direction
Freedom sounds like joyful people laugh
Who gained their freedom in defense -

Victory, wisdom, truth and love
Peace, happiness, health and dignity
Freedom is a diamond to be cut
And it will shine with indescribable light

Freedom is also heart immunity
Not to try to get down the wrong way
Because there are also those who have a miracle in freedom
They can mix in their business galore

And freedom is the kingdom of good words
Wise thoughts, beautiful dreams
It's faith in people

Freedom
God invented her for us
That man would finally be able to
Wake up in Heaven.

Contributed by Riccardo Gullotta - 2021/10/28 - 23:59
Language: Italian

Traduzione italiana / Tłumaczenie na włoski / Italian translation / Traduction italienne / Italiankielinen käännös:
Riccardo Gullotta
LIBERTÀ

Quando guardi un uccello in volo
Come solca lento sin dove giunge la volta celeste
Sappi, il cielo reca con sé venti e tempeste
E dalla prospettiva dall’alto non si riescono più a vedere le rose

Perché la libertà non è un obiettivo ma una chance,
far sì che i sogni più belli si realizzino
Libertà - è la più brillante tra le stelle
Un raggio di sole nella foresta fitta, speranza

Libertà è un violino, il suo suono fa miracoli
Ti fa apparire come magia la fatica dell’esperto
Ma quando lo suona un musicista mediocre
Si sentiranno solo cigolii,strilli, gridi

Perché libertà significa vivere tra persone sagge,
Vedere il buono nei loro sguardi e la felicità
Libertà – è vivere tra montagne e nuvole
Conoscere come attraversare foreste e ostacoli

La libertà risplende tra i rami di alberi maestosi
Che svettano verso il sole ognuno per il proprio verso
La libertà sembra come la risata delle persone gioiose
Che hanno conquistato la loro libertà a difesa -

Vittoria, saggezza, verità e amore
Pace, felicità, salute e dignità
Libertà è un taglio di diamante
che splenderà di una brillantezza indescrivibile

Libertà è anche capacità dei cuori di resistere
Per non trovarsi smarriti
Perché ci sono anche quelli che ottengono un miracolo nella libertà
E ne fanno commistione con gli affari in quantità

Libertà è dominio delle parole giuste, dei pensieri saggi,
sogni piacevoli.
E’ fiducia nella gente

Libertà
Dio l’ha creata per noi
Affinché l’uomo possa alla fine
Svegliarsi in paradiso.

Contributed by Riccardo Gullotta - 2021/10/29 - 00:02Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org