Language   

Կանչում եմ, արի, արի

Anonymous
Language: Armenian

List of versions


Related Songs

Yes, It's Genocide
(Serj Tankian [Serž T'angean] / Սերժ Թանգեան)
Անտունի
(Komitas Vardapet / Կոմիտաս Վարդապետ)
Ապրելու Ապրիլ
(Inga e Anush / Ինգա և Անուշ)


Kanchoum em ari ari
[ tradizionale ]

Խոսքեր և Երաժշտություն / Testo e musica / Lyrics and music / Paroles et musique / Sanat ja sävel :
anonimo

Կատարող / Interprete / Performed by / Interprétée par / Laulavat :
Vigen HovsepyanÈ una ballata tradizionale armena, di origine Hemşin[ Համշինի ], databile tra il XVII e XVIII secolo.
Da notare nell’esecuzione di Vigen Hovsepyan l’assolo di Harutyun Chkolyan al duduk , un legno presente nella musica folk armena. Lo si può vedere nella foto seguente; tra i tre rom armeni due suonano il duduk.

Կանչում եմ արի, արի [1]
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:

Կանչում եմ արի, արի
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:

Փնջերով վարդ եմ քաղել
Եար պոյիդ մեռնեմ
Քո դարձին ճամբին շաղել
Ասա ինչ անեմ:

Փնջերով վարդ եմ քաղել
Եար պոյիդ մեռնեմ
Քո դարձին ճամբին շաղել
Ասա ինչ անեմ:

Վարդերը շաղով թաց են
Եար պոյիդ մեռնեմ
Շաղերը սրտիս լացն է
Ասա ինչ անեմ:

Վարդերը շաղով թաց են
Եար պոյիդ մեռնեմ
Շաղերը սրտիս լացն է
Ասա ինչ անեմ:

Կանչում եմ արի, արի
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:
[1] Translitteration / Trascrizione

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem

Punjerov vart em kaghel,
Yar boyit mernem
Ko dardzin jampin shaghel
Asa inch anem

Punjerov vart em kaghel,
Yar boyit mernem
Ko dardzin jampin shaghel
Asa inch anem

Varteri shakhov tatsen,
Yar boyit mernem
Shakhere sirdis latsne
Asa inch anem

Varteri shakhov tatsen,
Yar boyit mernem
Shakhere sirdis latsne
Asa inch anem

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem 

Contributed by Riccardo Gullotta - 2020/10/8 - 21:48
Language: English

English translation / Անգլերեն թարգմանություն / Traduzione inglese / Traduction anglaise / Englanninkielinen käännös :
Alexander Listengort
I'M CALLING YOU, COME, DEAR, COME

I call you, come, dear, come
Love, I'll die if you want
Oh, you don't come, may (God) make you homeless
Tell me what to do.

I call you, come, dear, come
Love, I'll die if you want
Oh, you don't come, may (God) make you homeless
Tell me what to do.

I've plucked a bouquet of roses
Love, I'll die if you want
I've put the roses on your way
Tell me what to do.

I've plucked a bouquet of roses
Love, I'll die if you want
I've put the roses on your way
Tell me what to do.

The roses are wet because of the dews
Love, I'll die, if you want
The dews are the tears of my heart
Tell me what to do.

The roses are wet because of the dews
Love, I'll die, if you want
The dews are the tears of my heart
Tell me what to do.

I call you, come, dear, come
Love, I'll die if you want
Oh, you don't come, may (God) make you homeless
Tell me what to do.

Contributed by Riccardo Gullotta - 2020/10/8 - 21:50
Language: Italian

Traduzione italiana / Իտալերեն թարգմանություն / Italian translation / Traduction italienne /
Italiankielinen käännös:
Riccardo Gullotta
TI CHIAMO, VIENI, CARA, VIENI

Ti chiamo, vieni, cara, vieni
Amore, morirò per la tua persona
Oh, tu non vieni, possa il tuo cuore andare in malora
Dì, che devo fare ?

Ti chiamo, vieni, cara, vieni
Amore, morirò per la tua persona
Oh, tu non vieni, possa il tuo cuore andare in malora
Dì, che devo fare ?

Ho raccolto un mazzo di rose
Amore, morirò per la tua persona
Le strade sono in lacrime, attendono il tuo ritorno
Dì, che devo fare ?

Ho colto un mazzo di rose
Amore, morirò per la tua persona
Le strade sono in lacrime, attendono il tuo ritorno
Dì, che devo fare ?

Le rose sono inumidite di gocce di rugiada
Amore, morirò per la tua persona
Quelle gocce di rugiada sono le lacrime del mio cuore
Dì, che devo fare ?

Le rose sono inumidite di gocce di rugiada
Amore, morirò per la tua persona
Quelle gocce di rugiada sono le lacrime del mio cuore
Dì, che devo fare ?

Ti chiamo, vieni, cara, vieni
Amore, morirò per la tua persona
Oh, tu non vieni, possa il tuo cuore andare in malora
Dì, che devo fare ?

Contributed by Riccardo Gullotta - 2020/10/10 - 13:51Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org