Language   

Կանչում եմ, արի, արի

Anonymous
Language: ArmenianԿանչում եմ արի, արի [1]
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:

Կանչում եմ արի, արի
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:

Փնջերով վարդ եմ քաղել
Եար պոյիդ մեռնեմ
Քո դարձին ճամբին շաղել
Ասա ինչ անեմ:

Փնջերով վարդ եմ քաղել
Եար պոյիդ մեռնեմ
Քո դարձին ճամբին շաղել
Ասա ինչ անեմ:

Վարդերը շաղով թաց են
Եար պոյիդ մեռնեմ
Շաղերը սրտիս լացն է
Ասա ինչ անեմ:

Վարդերը շաղով թաց են
Եար պոյիդ մեռնեմ
Շաղերը սրտիս լացն է
Ասա ինչ անեմ:

Կանչում եմ արի, արի
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:
[1] Translitteration / Trascrizione

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem

Punjerov vart em kaghel,
Yar boyit mernem
Ko dardzin jampin shaghel
Asa inch anem

Punjerov vart em kaghel,
Yar boyit mernem
Ko dardzin jampin shaghel
Asa inch anem

Varteri shakhov tatsen,
Yar boyit mernem
Shakhere sirdis latsne
Asa inch anem

Varteri shakhov tatsen,
Yar boyit mernem
Shakhere sirdis latsne
Asa inch anem

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem 


Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org