Language   

Faili faili oro

Alan Stivell
Language: Irish
Faili, faili, faili oro
Faili, faili, faili oro
Faili, faili, faili oro
'S cian nan cian bho dh'fhàg mi Leodhas

'N uair a rinn am bàta gluasad
Leis na soluis ghorm is uaine
Dh'fhàg sin m'inntinn trom fo ghruaman
Siaban nan tonn uain' ag eirigh

C'aite, c'aite c'aite an teid mi
'Nuair a luidheas grian mo cheitein
Slighe chuain eadar mi 's m'eudail
'S iargaineach mo laighe 's m'eirigh.

Faili, faili, faili oro
Faili, faili, faili oro
Faili, faili, faili oro
'S cian nan cian bho dh'fhàg mi Leodhas.


Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org