Language   

På väg

Hoola Bandoola Band
Language: Swedish


List of versions


Related Songs

Hur länge ska vi vänta
(Hoola Bandoola Band)
Victor Jara
(Hoola Bandoola Band)
Klage-Wijsa, Öfwer Thenna torra och kalla Wååhr
(Lars Wivallius)


[1973]
Text och musik/Lyrics and music Mikael Wiehe
Album: På väg

Förtvivla inte systrar,
fast vägen verkar lång!
Vi kommer dit vi ämnar oss,
ifall vi inte vänder om.
Om det är ett berg till eller tio,
vad spelar det för roll.
Nej, huvudsaken är trots allt
att vi går åt samma håll.

Förtvivla inte systrar!
Er kamp är också vår.
Det är inte om att mäta
eller mätas kampen står.
Fast förklädnaderna skiftar
i förtryckets maskerad,
så har vi ändå samma fiende,
när väl maskerna har ryckts av.

Man vill förstena oss
och man vill dela oss
för ensamma och splittrade
är vi lättare att slå.
Men om vi enar oss,
om vi förenar oss,
så finns det inget som kan hindra oss
från att tillsammans nå vårt mål.

Folken ska segra!
Dom kan inte besegras!
Och dom som var förnedrade
blir segrare till slut.
Men halva mänskligheten
kommer aldrig att bli fri
så länge som den andra halvan
hålls i slaveri.

Contributed by Ceil Herman - 2018/10/19 - 00:33
Language: English

English translation by Ceil Herman

This very melodic anthem song is the final cut on the Hoola Bandoola Band's album of the same name.
ON THE WAY

Don't despair sisters,
even though the road seems long!
We will come where we have purpose,
if we don't turn around.
If it is one mountain or ten,
what does it matter.
No, the main thing is, in spite of everything,
that we are going in the same direction.

Don't despair sisters!
Your struggle is also ours.
It is not to measure or be measured if
the battle exists.
Although the disguises change
in the oppression's masquerade,
we have still the same enemy,
when the masks have been pulled off.

They will petrify us
and they want to divide us
because alone and divided
we are easier to beat.
But if we unite ourselves,
if we join together,
then there is nothing that can stop us
from reaching our goal together.

The people will conquer!
They can not be vanquished!
And those who were humiliated
become victorious in the end.
But half of humanity
will never be free
as long as the other half
is held in slavery.

Contributed by Ceil Herman - 2018/10/19 - 19:29
Language: Finnish

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk översättning / Suomennos: Juha Rämö
YHTEISELLÄ TIELLÄ

Älkää vaipuko epätoivoon, siskot,
vaikka tie tuntuu pitkältä.
Me pääsemme sinne, missä on määränpää,
ellemme sitten käänny takaisin.
Olipa edessä vuori tai kymmenen,
mitä sillä on väliä.
Pääasia on kuitenkin,
että kuljemme samaan suuntaan.

Älkää vaipuko epätoivoon, siskot.
Teidän taistelunne on myös meidän.
Kysymys ei ole mittaamisesta
tai mitatuksi tulemisesta, kun taistellaan.
Vaikka vaatetus vaihtuu
sortajan naamiaisissa,
vihollinen on kuitenkin sama,
kun naamiot on riisuttu.

Meidät halutaan lamaannuttaa
ja meidät halutaan hajottaa,
sillä kun olemme yksin ja hajallaan,
meidät on helpompi voittaa.
Mutta jos olemme yhtenäisiä,
jos liitymme yhteen,
mikään ei voi estää meitä
saavuttamasta yhdessä päämääräämme.

Kansat ovat voittava!
Niitä ei voi voittaa!
Ja niistä, jotka olivat alistettuja,
tulee lopulta voittajia.
Mutta puolet ihmiskunnasta
ei koskaan voi olla vapaa
niin kauan kuin toinen puoli
on orjuuden ikeessä.

Contributed by Juha Rämö - 2018/10/19 - 10:45Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org