Language   

Mr. Block

Joe Hill
Language: English


List of versions


Related Songs

E tutti va in Francia
(Anonymous)
Casey Jones, the Union Scab
(Joe Hill)
Stung Right
(Joe Hill)


[1913]
Parole di Joe Hill
Sulla melodia di una canzone di successo del 1908, “It Looks Like A Big Night Tonight” di Egbert Van Alstyne ed Harry Williams.
Testo trovato su Folk Archive
Nell’edizione del 1913 del “Little Red Songbook” dell’Industrial Workers of the World (IWW)
Trovo la canzone interpretata da Joe Glazer, Mats Paulson, Utah Phillips e, in lingua svedese, da Finn Zetterholm ‎nel suo “Joe Hill På Svenska” del 1969.

Don't Mourn - Organize! Songs Of Labor Songwriter Joe Hill Joe Hill På Svenska“Mr. Block” è il lavoratore comune, quello che crede, contro ogni evidenza, alle verità ufficiali, ai sindacati ufficiali, alla propaganda ufficiale, ai giornali ufficiali e, in definitiva, all’ “American Way of Life, al grande Sogno americano. Il suo risveglio è sempre brutto: sfruttato dai padroni, buggerato dalle banche, infinocchiato dai sindacati, mandato a morire per la patria…“Mr. Block” fu anche il protagonista di una famosa striscia dell’IWW, creata dal cartoonist Ernest Riebe (un immigrato tedesco) nel 1912, raffigurato come un triste ometto con una testa di legno bella squadrata:"Mr. Block is legion. He is representative of that host of slaves who think in terms of their masters. Mr. Block owns nothing, yet he speaks from the standpoint of the millionaire; he is patriotic without patrimony; he is a law-abiding outlaw... [who] licks the hand that smites him and kisses the boot that kicks him... the personification of all that a worker should not be." (citazione da en.wikipedia)“Mr. Block è la moltitudine. Rappresenta quella massa di schiavi che ammirano i loro padroni. Mr. Block non possiede nulla, ma parla sempre come se fosse un milionario; è patriottico ma senza patrimonio; è un fuorilegge rispettoso della legge, uno che lecca la mano che lo picchia e bacia la scarpa che lo prende a calci… la personificazione di tutto quello che un lavoratore non dovrebbe essere.”
Please give me your attention, I'll introduce to you
A man that is a credit to "Our Red White and Blue,"
His head is made of lumber, and solid as a rock;
He is a common worker and his name is Mr. Block.
And Block he thinks he may
Be President some day.

Oh Mr. Block, you were born by mistake,
You take the cake, you make me ache.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,
Kindly do that for Liberty's sake.

Yes, Mr. Block is lucky; he found a job, by gee!
The sharks got seven dollars, for job and fare and fee.
They shipped him to a desert and dumped him with his truck,
But when he tried to find his job, he sure was out of luck,
He shouted, "That's too raw,
I'll fix them with the law."

Oh Mr. Block, you were born by mistake,
You take the cake, you make me ache.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,
Kindly do that for Liberty's sake.

Block hiked back to the city, but wasn't doing well.
He said "I'll join the union -- the great A. F. of L."
He got a job next morning, got fired in the night,
He said, "I'll see Sam Gompers and he'll fix that foreman right."
Sam Gompers said, "You see,
You've got our sympathy." [1]

Oh Mr. Block, you were born by mistake,
You take the cake, you make me ache.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,
Kindly do that for Liberty's sake.

Election day he shouted, "A Socialist for Mayor!"
The "comrade" got elected, he happy was for fair,
But after the election he got an awful shock,
A great big socialistic Bull did rap him on the block.
And Comrade Block did sob,
"I helped him to his job."

Oh Mr. Block, you were born by mistake,
You take the cake, you make me ache.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,
Kindly do that for Liberty's sake.

The money kings in Cuba blew up the gunboat Maine,
But Block got awful angry and blamed it all on Spain.
He went right in the battle and there he lost his leg.
And now he's peddling shoestrings and is walking on a peg.
He shouts, "Remember Maine,
Hurrah! To hell with Spain!" [2]

Oh Mr. Block, you were born by mistake,
You take the cake, you make me ache.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,
Kindly do that for Liberty's sake.

Poor Block he died one evening, I'm very glad to state,
He climbed the golden ladder up to the pearly gate.
He said, "Oh Mister Peter, one word I'd like to tell,
I'd like to meet the Astorbilts and John D Rockefell."
Old Pete said, "Is that so?
You'll meet them down below." [3]

Oh Mr. Block, you were born by mistake,
You take the cake, you make me ache.
Tie a rock on your block and then jump in the lake,
Kindly do that for Liberty's sake.

Contributed by Bernart Bartleby - 2015/4/21 - 08:42


Note:

[1] Sam Gompers (1850-1924), imprenditore, fondatore e leader del potente sindacato American Federation of Labor (AFL), grande nemico dell’IWW, anticomunista, antisocialista e massone.

[2] Si fa riferimento all’affondamento della nave da guerra statunitense USS Maine, avvenuto nel porto cubano de L’Avana nel 1898. La misteriosa esplosione che colò a picco il vascello fu il pretesto per lo scoppio della guerra ispano-statunitense al termine della quale la Spagna dovette cedere agli USA Cuba, Porto Rico, Guam e le Filippine. Si veda al proposito Battleship of Maine dei New Lost City Ramblers.

[3] Mr. Block, appena defunto e asceso in Paradiso, non si smentisce e chiede a San Pietro di conoscere qualcuno dei famosi miliardari americani trapassati. Ma San Pietro gli fa presente che quelli stanno tutti all’inferno…

Bernart Bartleby - 2015/4/21 - 10:18
Language: Swedish

hillsvenska
Traduzione svedese / Swedish translation / Svensk översättning: Ture Nerman
MR. BLOCK

Ture Nerman.
Ture Nerman.
Go vänner, jag har nöjet att föreställa er
en man som är en heder för vårat stjärnbaner.
Hans klump är äkta virke: hård prima timmerstock,
han är en vanlig jobbare och namnet Mr. Block.
Och Block han tänker: »Jag blir president en dag!«

Åh, Mr. Block, vilken klumpkrusidull
gav en sån ull, födde sånt gull?
Bind en sten om din hals och så högaktningsfull
hopp i sjön sen för frihetens skull!

Ja, Mr. Block är lycklig, han sökte jobb, fick ett,
fast hajen tog 7 dollar för jobb och för biljett.
De körde till en öken och dumpa' honom där,
men jobbet - det fanns inte, så det var fin affär.
Han skrek: »Men det var rått. Jag stämmer som ett skott!«

Åh, Mr. Block, vilken klumpkrusidull
gav en sån ull, födde sånt gull?
Bind en sten om din hals och så högaktningsfull
hopp i sjön sen för frihetens skull!

Block luffade tillbaka till stan och sa:
»Well, well, jag ska organisera mig i vår A.F. och L.«
Han fick ett jobb en morron, på kvällen var det slut.
Han sa: »Jag går till Gompers, han ska ge den basen stut!«
Sam Gompers sa: »Ja, ni - ni har vår sympati!«

Åh, Mr. Block, vilken klumpkrusidull
gav en sån ull, födde sånt gull?
Bind en sten om din hals och så högaktningsfull
hopp i sjön sen för frihetens skull!.

Så blev där val i staden, borgmästarvalet sist,
och Block skrek hela dagen: »Välj en socialist!«
Kamraten fick mandatet, Block var i paradis
men fick på segerfesten stryk utav en röd polis.
Han suckade: »Mitt nit ju hjälpte honom dit!«

Åh, Mr. Block, vilken klumpkrusidull
gav en sån ull, födde sånt gull?
Bind en sten om din hals och så högaktningsfull
hopp i sjön sen för frihetens skull!

Block dog en lördag afton, och skönt att det var gjort.
Han klev för Gyllne Trappan allt opp till himlens port.
Han sa: »Ack, Sankte Peter, jag har en bön i kväll:
Kan jag få träffa Astorbilts och John D. Rockefell?«
Sankt Per sa: »Lugna er. Dem ser ni längre ner.«

Åh, Mr. Block, vilken klumpkrusidull
gav en sån ull, födde sånt gull?
Bind en sten om din hals och så högaktningsfull
hopp i sjön sen för frihetens skull!

Contributed by Juha Rämö - 2015/5/21 - 08:10
Language: Swedish

hillsvenska
Traduzione svedese 2 / Swedish translation 2 / Svensk översättning 2: Sege

Pubblicato su "Marinarbetaren" (Il lavoratore marittimo) del novembre 1924. "Marinarbetaren" era una pubblicazione svedese degli IWW.
Published in »Marinarbetaren« (The Marine Worker) from November 1924. "Marinarbetaren" was a Swedish IWW magazine.
Publicerad i "Marinarbetaren", november 1924. "Marinarbetaren" var en svensk IWW-tidning.


marinarbetaren
JOHAN BLOCK

Var uppmärksamma alla för jag presentera må
en man som är en stolthet för fanan gul och blå.
Hans huvud är av ekträ, en riktigt solid knopp.
Han är en vanlig slöfock och hans namn är John Block.
Och Block han tror han får
bli riksdagsman nå't år.

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.
Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

En dag då Block som medlem i SSU for ut,
han kände sig så lycklig, han fick en båt till slut.
Men där han bara svälte så han vart skinn och ben.
Till grabbarna i skansen då, han sa' på resan hem:
»Vår ombudsman blir där
och sköter om det här.«

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.
Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

När förtöjningen var utförd och ingen ombudsman,
så sade Block på kvällen: »Nu går jag väl i lann'
till unionexpeditionen för där har jag mitt stöd.«
Där åhördes hans klagolåt, och svaret, jo, det löd:
»Gå blott ombord min vän,
vi skall ordna't med skepparen.«

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.
Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

Hamnjobbarna de strejka och brytarna tog vid,
då jobba Block i lasten, och det på övertid.
En IWWist då sade: »Visa din enighet.«
Vips sprang då Block till union och spörjde: »Hur är det?«
Från union de sa':
»Vårt avtal är så bra.«

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.
Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

»Solidariteten, den känner inte jag«,
sa Block till en som krävde att vi slå till ett slag.
»Från era unioner låt mig få vara i fre'
och helst ifrån den dära som kallas IWW
Jag i den gamla union står,
gör detsamma hur det går.«

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.
Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

Nu Block han dog en afton, jag är så glad därför,
han klättra upp för stegen som till himlaporten för.
Han skrek: »Oh, kära Peter, jag önskar nu i kväll
att möta få herr Walleneberg och och John D. Rockefell.«
Herr Peter sa: »Du bör
helst söka nedanför.«

Ja, Johan Block, du blev född som en hund,
du är ej ung, men du är dum.
Om nu Block med sin knopp tar ett hopp ut i spa't,
skall vi införa friheten snart.

Contributed by Juha Rämö - 2015/5/21 - 08:12
Language: Swedish

hillsvenska
Traduzione svedese 3 / Swedish translation 3 / Svensk översättning 3: Rune Lindström
MISTER BLOCK

Rune Lindström
Rune Lindström
Låt mej få presentera, förlåt, gott folk, för er
en man som är en ära för vårt kära Stjärnbaner.
Hans skalle är av furu och stadig som en stock,
han är en vanlig sosse och hans namn är Mister Block.
Och Block han tänker. »Si!
Jag president ska bli!«

Å, Mister Block, Ni är född fram och bak.
Ni ger mej smak
av en kloak.
Ta Er en kvarnsten och dyk i en vak,
snälla Ni, för Frihetens sak!

Ja, Mister Block är lycklig; fick jobb när andra svalt.
Han gav en haj sju dollars för knog och ett för allt.
Han slängdes utav tåget mitt i den vilda skog
där stod han med sin kappsäck och hitta inget knog.
Han skrek bland fur och gran:
»Nu bofinken tar fan!«

Å, Mister Block, Ni är född fram och bak.
Ni ger mej smak
av en kloak.
Ta Er en kvarnsten och dyk i en vak,
snälla Ni, för Frihetens sak!

Och Block han dog en afton, det fröjdar mig så stort.
Han klev på gyllne stegen till himmelrikets port.
Han sa: ȁ, Mister Petrus, jag skulle vilja se
båd' Mister Rockefeller och Astor-Bilts på te.«
Sankt Peter sa: »Oh Sir!
Dom finns här nedanför.«

Å, Mister Block, Ni är född fram och bak.
Ni ger mej smak
av en kloak.
Ta Er en kvarnsten och dyk i en vak,
snälla Ni, för Frihetens sak!

Contributed by Juha Rämö - 2015/5/21 - 08:13Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org