Language   

The White Slave

Joe Hill
Language: English

List of versions


Related Songs

Operation Rescue
(Bad Religion)
Casey Jones, the Union Scab
(Joe Hill)
Carmen Consoli: AAA Cercasi
(GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG)


[1912]
Versi di Joel Emmanuel Hägglund, meglio noto come Joe Hill.
Sulla melodia della popolarissima "Meet Me Tonight In Dreamland" di Beth Slater Whitson e Leo Friedman (1909).
Nell’edizione del 1913 del “Little Red Songbook” dell’Industrial Workers of the World (IWW).

Little Red Songbook.

Non sembra che sia passato più di un secolo da che Joe Hill scrisse questa canzone…
Come allora, anche oggi continua a farsi mercato della carne di donne di pelle bianca e nera sui marciapiedi delle nostre metropoli…

Slave


Mi sono ricordato le parole di un funzionario di polizia romeno che collaborava con Don Oreste Benzi (1925-2007) contro la tratta delle donne dai paesi dell’est Europa… Era il 2007 e l’opinione pubblica era scossa dall’assassinio di Giovanna Reggiani, violentata e uccisa da un giovane romeno. Proprio in quell’occasione un poliziotto disse a Benzi: “[…] I lupi feroci siete voi italiani. Voi oggi in Italia sbranate più di 30.000 ragazze romene, metà sono bambine. Siete voi che foraggiate, mantenete i criminali romeni che le sfruttano e le tengono schiave con almeno duecento milioni di euro all'anno di guadagno. Sono i vostri maschi italiani che pagano i delinquenti romeni. Noi dobbiamo chiedere perdono alla signora barbaramente massacrata. Ma voi dovreste stare in ginocchio tutto l'anno perché massacrate le nostre bambine. Siete voi italiani delinquenti che chiamate i nostri delinquenti romeni, e i vostri delinquenti sono molto, ma molto di più dei nostri.”
One little girl, fair as a pearl,
Worked every day in a laundry;
All that she made for food she paid,
So she slept on a park bench so soundly;
An old procuress spied her there,
And whispered softly in her ear:

Come with me now, my girly,
Don't sleep out in the cold;
Your face and tresses curly
Will bring you fame and gold,
Automobiles to ride in, diamonds and silks to wear,
You'll be a star bright, down in the red light,
You'll make your fortune there.

Same little girl, no more a pearl,
Walks all alone 'long the river,
Five years have flown, her health is gone,
She would look at the water and shiver,
Whene'er she'd stop to rest and sleep,
She'd hear a voice call from the deep:

Come with me now, my girly,
Don't sleep out in the cold;
Your face and tresses curly
Will bring you fame and gold,
Automobiles to ride in, diamonds and silks to wear,
You'll be a star bright, down in the red light,
You'll make your fortune there.

Girls in this way, fall every day,
And have been falling for ages,
Who is to blame? You know his name,
It's the boss that pays starvation wages.
A homeless girl can always hear
Temptations calling everywhere:

Come with me now, my girly,
Don't sleep out in the cold;
Your face and tresses curly
Will bring you fame and gold,
Automobiles to ride in, diamonds and silks to wear,
You'll be a star bright, down in the red light,
You'll make your fortune there.

Contributed by Bernart Bartleby - 2014/10/28 - 16:03
Language: Swedish

Traduzione svedese / Swedish translation / Svensk översättning: R. Nyström

Published in »Marinarbetaren« (Marine Worker) from November 1924 and in »Socialistiska kampsånger« (Socialist Fight Songs) from 1925.
DEN VITA SLAVINNAN (Den vita slaven)

Än minnes jag väl hennes drag:
Skär lyste hud under hatten.
Trasig hon gick, en svältlön hon fick
och sov i en park under natten.
En gammal häxa smög sig då
ur mörkret fram och talte så:

Natten är kall, min kära,
följ mig! Ack, var ej rädd!
Jag bjuder guld och ära
och vila på sidenbädd.
Pärlsmyckad får du åka och sköta din lyxbils ratt,
applådernas rus i rampens ljus
och lycka båd dag och natt.

Fem år förgått - tiden har brått!
Flickan är icke densamma.
Glädjen är slut, sjukdom släckt ut
kindernas rodnande flamma.
Närhelst hon stannar, trött att gå,
hör hon en röst som viskar så:

Natten är kall, min kära,
följ mig! Ack, var ej rädd!
Jag bjuder guld och ära
och vila på sidenbädd.
Pärlsmyckad får du åka och sköta din lyxbils ratt,
applådernas rus i rampens ljus
och lycka båd dag och natt.

Så varje dag svältlönens slag
drabbar de trälande unga.
Men den som bär ansvaret är
utsugarn av dem i klunga.
Arbetets kvinnor utan hem
en avgrundsstämma frästar dem:

Natten är kall, min kära,
följ mig! Ack, var ej rädd!
Jag bjuder guld och ära
och vila på sidenbädd.
Pärlsmyckad får du åka och sköta din lyxbils ratt,
applådernas rus i rampens ljus
och lycka båd dag och natt.

Contributed by Juha Rämö - 2015/5/21 - 08:08
Language: Swedish

Traduzione svedese 2 / Swedish translation 2 / Svensk översättning 2: Jacob Branting
SLAVINNAN

En flicka skön för usel lön
i tvätteriet fick tjäna.
Till maten gick allt vad hon fick,
så hon sov på en parkbänk allena.
En kopplerska fick henne se
och smög sig fram och viskade:

Kom nu till mig, min kära.
Kylan är ej för dig.
Din skönhet skall ge dig ära,
rosor beströ din stig.
Färdas på sidenblå dynor
pärlklädd i gyllne landån.
Som stjärna du står
när bifallet slår
mot dig som dyningsdån.

Fem år har flytt, flickan förbrytt
vandrar där ensam i natten.
Skönheten vek, kinden är blek
och ryser för kajernas vatten.
Och när hon stannar, trött att gå
hon hör en röst som lockar så:

Kom nu till mig, min kära.
Kylan är ej för dig.
Din skönhet skall ge dig ära,
rosor beströ din stig.
Färdas på sidenblå dynor
pärlklädd i gyllne landån.
Som stjärna du står
när bifallet slår
mot dig som dyningsdån.

Flickor i blom av fattigdom
tvingas till nesa och ånger.
Ansvaret bär utsugarn när
han ger svältlön och klipper kuponger.
En hemlös flicka alltid hör
i frestelsernas stora kör:

Kom nu till mig, min kära.
Kylan är ej för dig.
Din skönhet skall ge dig ära,
rosor beströ din stig.
Färdas på sidenblå dynor
pärlklädd i gyllne landån.
Som stjärna du står
när bifallet slår
mot dig som dyningsdån.

Contributed by Juha Rämö - 2015/5/21 - 08:09Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org