Language   

La tusa d’Usmà

Maltra B-Folk
Language: Italian (Lombardo Varesotto)Gh’è scià una storia purtada dal vent
che la rimbumba ammô incö tra i gent
Purtà dall’unda sül lagh da Munà:
l’è la leggenda della tusa d’Usmà

La gh’aveva ai pè tütt ul paes,
‘na fila lunga da pretendènt
Ma in dul sô cör gh’eva dumà un post
par ul sô murùs, partì par ul frunt

Ma ul feudatario al vör mia sintì:
“Farò da tütt par menala via cunt mi…
giuièll e cà, un sacch pien da dané
e inscì v’al giürì, la diventarà la mè mié !!”

“Sum lüsingada dii sô attenziun,
E ‘l ma scϋsa se ga disi da no:
Gh’è dumà un omm che mi vöri spusà
che l’è ‘drè a cumbatt luntan da cà”

Ma quand ul diaul alm sa sint rifiϋdà
Al strepa via ul sô vistì durà
Diventa un mustru ch’al cugnôss i to pass
In dii so öcc dumà la vöja da vendicass

“Mai pϋ nissϋn pudàrà salϋdala,
pena la morte dumà a vardàla
Nanca un gôtt d’acqua al ga sarà
par lé, la so mama e ul so pà !!”

E la gent a sintì quei paroll
La dis che ‘l diaul l’è scundϋ in di sô oss
E gh’hann pagϋra, gh’hann pagϋra tϋcc
e da quel dì, la gent ga fa su ‘na crus

I dì camminen pϋsè svelti dul su,
nanca un bϋcer par calmà la sô vus
Ma la sô mama la riéss nanca a fiadà,
dumà un gôt d’acqua al pudaria bastà

Inscì la tusala piang disperada…
“Adèss vo dal feudatario, vo a sϋpplicàl”
Ma ul diaul l’è mia bun da scultà
i parôll bagnà de la tusa d’Usmà

E quand ul mal sbàsa mia giô la testa
e dent’r ul cör te gh’et una grand pressa…
“Ta maledisi, signur dul nagott, ti, ul to castell
e i to fiö !!!”

“Te me negò anca un surs d’acqua fresca
per da a me mama una mort menu mesta
E mi t’al giϋri, par l’eternità,
te riϋsiret mia a truvà la pas !!!”

…Ul ciél sa fa scϋr, sa svalza anca ul vent
in mezz al curtil spunta sϋ una surgent
Che Spϋda acqua… acqua dannàda
che la quata tϋtta quanta la gent…

E anca incö, quand ul lagh al sa sgunfia
e all’orizzonte sa furma una cunca,
Disan ca l’è ul feudatario d’Usmà,
cu’i pé all’inferno,
ch’al verd la buca par dissetàss


Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org