Lingua   

Hiç kimsenin şarkısı

Bandista


Ti può interessare anche...

Hiçbir şeyin şarkısı
(Bandista)
Haymatlos
(Bandista)
The Ballad of Nick & Bart [Here's To You]
(Joan Baez)[2012]
Sınırsız-Ulussuz-Sürgünsüz
No Borders-No Nations-No Exile
Senza frontiere-Senza nazioni-Senza esilio
Three songs for Festus Okey
Tre canzoni per Festus Okey
Söz: Bandista-Enzo İkah
Müzik: Bandista-Enzo İkah
Testo/Lyrics: Bandista-Enzo İkah
Musica/Music: Bandista-Enzo İkah

sinirsiz


It has been five years since Festus Okey was murdered by the police in Beyoglu. Festus was neither the first victim of state violence, nor the last immigrant left to die or killed at the borders, out in the sea, in the middle of the cities, in state institutions or left to die in the hands of civilian fascists.

Everyone is a local, everyone is a migrant. Nobody flees without a reason. The reason might be war, exile, ecological and economic crisis, pogrom or genocide, discrimination or a desire to live a better life. Nation-state borders, walls, barbed wires, private security forces, death threats, do not, cannot and should not stop the wave of migrants whose only motive is to survive.
Anti-immigrant sentiments find their expressions in and through the actions and policies of the state as well as in daily life, in civilian fascist attacks, in professional associations of various sectors or in the discriminatory violence of precarious workers. Against this, we should strive to make immigration movement immanent to class struggle and anti-fascist /anti-nationalist movement remembering that the world of dissent and resistance gain its power from our international and collective struggle.

Concentration camps still exit under the name of "guesthouses" in which immigrants are kept, decimation continues in the Mediterranean, in the Evros region, and every existing border. People are being beaten, deported, killed, and hunted in Turkey, Greece, Italy, and Germany… Struggle and solidarity continue all over the world…

This ep containing 3 songs is a reminder; that Festus has passed through the streets of this city. Keep on struggling so that we can all become both locals and migrants at the same time, in all the streets of the world…

No border-No nation-No exile
Download! Copy! Distribute!


festus


Festus Okey'in Beyoğlu'nda polis tarafından öldürülüşünün üzerinden 5 yıl geçti. Festus bu topraklardaki devlet şiddetinin ne ilk kurbanıydı, ne de sınırlarda, denizlerde, kentlerin ortalarında, devlet kurumlarında ve sivil faşistlerin elinde öldürülen, ölüme terk edilen son göçmendi.

Herkes yerlidir, herkes göçmen. Kimse sebepsiz göçmez. Sebep savaş, sürgün, ekolojik ve ekonomik kriz, pogrom yahut soykırım, ayrımcılık ya da daha iyi bir yaşam arzusu olabilir. Ulus-devlet sınırları, duvarlar, tel örgüler, özel silahlı birlikler, ölüm tehdidi, tek saiki hayatta kalmak olan bu dalganın önüne geçemiyor, geçemez ve geçmemeli.

Göçmen karşıtlığı, ifadesini bizzat devletin güvenlik güçlerinin eylemlerinde ve politikasında bulabildiği kadar, gündelik hayatın içinde, sivil faşist saldırılarda, güvenceli sektörlerin meslek birliklerinde ya da güvencesiz emekçilerin ayrımcı şiddetinde bulabilir. Buna karşın, muhalefet ve mukavemet âleminin gücünü sınırları aşan, enternasyonel ve müşterek mücadeleden aldığını unutmayarak, göçmen hareketini sınıf mücadelesine ve ırkçılık-milliyetçilik karşıtı harekete içkin kılmayı hedeflemeliyiz.

Toplama kampları yaşıyor göçmenlerin tutulduğu hapishanelerde "misafirhane" adı altında, kırımlar sürüyor Akdeniz'de, Meriç'te ve var olan her sınırda. İnsanlar dövülüyor, sürülüyor, öldürülüyor, avlanıyor, Türkiye'de, Yunanistan'da, İtalya'da, Almanya'da… Mücadele ve dayanışma sürüyor tüm dünyada…

Sınırsız-Ulussuz-Sürgünsüz
indiriniz! çoğaltınız! dağıtınız!


Il 20 agosto 2007, il calciatore dilettante nigeriano Festus Okey, immigrato in Turchia, è stato arrestato per rissa a Beyoğlu, un quartiere di Istanbul; è morto in caserma, pestato a morte dai poliziotti. Queste tre canzoni sono state scritte nel 2012 dai Bandista in suo ricordo. E non solo. [RV]

Sono passati cinque anni da quando Festus Okey è stato ammazzato dalla polizia a Beyoğlu. Festus non è stata la prima vittima della violenza dello stato, e nemmeno l'ultimo immigrato lasciato morire o ammazzato alle frontiere, in mare, nelle città, nelle istituzioni statali o nelle mani dei fascisti.

Ognuno è locale e ognuno e migrante. Nessuno fugge senza un motivo. I motivi possono essere la guerra, l'esilio, la crisi ambientale o economica, i pogrom, i genocidi, la discriminazione o il desiderio di vivere una vita migliore. Frontiere, muri, fili spinati, vigilantes privati, minacce di morte non fermano, non possono fermare e non devono fermare l'ondata di immigrati il cui unico scopo è la sopravvivenza. I sentimenti contro gli immigrati si esprimono sia mediante le azioni e le politiche a livello statale, sia con le aggressioni fasciste, le associazioni professionali in vari settori e la violenza discriminatoria nei confronti dei lavoratori precari. Contro tutto ciò, dobbiamo sforzarci di rendere l'immigrazione ancor più strettamente legata, e parte integrante, della lotta di classe e del movimento antifascista e antinazionalista, ricordando che il dissenso e la resistenza traggono forza dalla nostra lotta internazionale e collettiva.

I lager esistono ancora sotto il nome di “centri accoglienza” (CIE ecc.), nei quali gli immigrati sono tenuti prigionieri. La decimazione va avanti nel Mediterraneo, nella regione di Evros e presso ogni frontiera. Le persono sono picchate, deportate, uccise e perseguitate in Turchia, in Grecia, in Italia e in Germania...La lotta e la solidarietà continuano in tutto il mondo...

Questo ep contenente tre canzoni vuole ricordare che Festus è passato per le strade di questa città. Continuiamo a combattere affinché diventiamo tutti sia locali che migranti allo stesso tempo, in tutte le strade del mondo.

Senza frontiere-Senza nazione-Senza esilio
Scarica! Copia! Distribuisci!


bandimage


- Haymatlos
- Hiç kimsenin şarkısı

Seki seki seki nyenye
Wania nyenye, wania kanyenye
Wwania nionio, wania kanionio
Festus Okey, rest in peace, udo diriya


Bir derimin rengi vardı alabildiğim yanıma 
Bazen bedbahttır, bazen baht görünmeyen dostuma 
Çoğu çok görürdü gece ararken ışığı 
Adım gündüz feneri, görünmezdim aranızda
Kimi çok gülerdi, fazla kızardı nefret dolu 
Eşit ilişki kurulmazdı diyorum çünkü çok yoruldum 
Kimine toprak kutsaldı, kimine kader mübahtı
Oysa ki bana göre kader olan coğrafyaydı
Vardığım yer sadece yoksunluktu  
Aşağılandığım dostum bir yoksuldu
Beyaz zencileri gördüm sizde
Yabancı ve mülteci
Bakmak görmek 
Bakana her yer Avrupa, görene ise her yer, her yer ama Afrika 
Sanki bana düşense alabildiğine koşmaktı

Seki nye seki nye seki nyenye
Le sang d'un innocent crie plus que la vengeance
The blood of innocent cries more than vengeance
Je me mêlerais surtout pas de ce qui me concerne pas
À César ce qui est à César
À Dieu ce qui est à Dieu
Je chante qu'un adieu
Je refuse prendre la place de Dieu
Obara onye oma , ne ehe ugwoya Festus Okey
Festus Okey, rest in peace, okey okey okey, udo diriya
Anam eto chinheke nye ikpeya zuru oke


Siyah deri bende sende, beyaz maske herkeste
Umutlarım üzerimde gittiğinde, kara kara
Düşünceler kaldı orda, arkamda bırakmıştım
Gökkuşağı etrafımda, rengimi unutmuştum
Adaletin bu mu oldu, aman pek güvenceli
Yaşamadım ülkenizde, bedenimse zaten dertti
Yaptığım hamaliyeydi, yarama bastığında yasa
Yerde kaldı varlığım, sunduğun armağan buysa
Gücüne mi gitti yoksa, yokluğum şimdi bela
Masumların kanı bağırırdı öfkeden de fazla
Kim getirir devamını, kim verecek cevabımı
Katillerim aranızda, söyleyiniz selamımı
Bakmak görmek 
Bakana her yer Avrupa görene ise her yer, her yer ama Afrika 
Sanki bana düşense alabildiğine koşmaktı
Barış inadı devam, huzurla yat kardeşim
Tarlabaşından selam, her yerdeyiz kardeşim
Hhep yerliyiz hep göçmen, buradayız kardeşim
Artık yeter, ya basta, êdî bese kardeşim

inviata da Riccardo Venturi - 29/8/2013 - 09:42Lingua: Turco

La canzone interamente in lingua turca
Complete Turkish lyrics

istedi


20 Ağustos 2007 akşamı Beyoğlu polis karakolunda bir cinayet işlendi; gözaltına alınmış bir genç, polis silahından çıkan bir kurşunla öldürüldü. Yıllardır yaşanılan cinayetlerden çok da farklı değildi aslında. Yine tahakküm makinasındaki bir çark, yine nefretle, yine ayrımcılıkla, yine her türlü insani değeri hiçe sayarak bir canı yok etti. Anlaşılan bu sefer maktul, vatandaş olmayıp sığınmacı olduğundan, üstüne üstlük derisinin rengi farklı olduğundan ‘öldürülmeyi hak etmiş’ti; tıpkı kadın olduğu, kürt olduğu, eşcinsel olduğu, ermeni olduğu, trans olduğu, roman olduğu, isyankâr olduğu, "hiç kimse" olduğu için ‘öldürülmeyi hak edenler’ gibi. Artık yeter, ya basta, êdî bese kardeşler…
HIÇ KIMSENIN ŞARKISI

O bizimle birlikteydi
Artık bizimle değil
Zamanından önce ölen bir çiçek gibi
Festus Okey, huzur içinde yat


Bir derimin rengi vardı alabildiğim yanıma 
Bazen bedbahttır, bazen baht görünmeyen dostuma 
Çoğu çok görürdü gece ararken ışığı 
Adım gündüz feneri, görünmezdim aranızda
Kimi çok gülerdi, fazla kızardı nefret dolu 
Eşit ilişki kurulmazdı diyorum çünkü çok yoruldum 
Kimine toprak kutsaldı, kimine kader mübahtı
Oysa ki bana göre kader olan coğrafyaydı
Vardığım yer sadece yoksunluktu  
Aşağılandığım dostum bir yoksuldu
Veyaz zencileri gördüm sizde
Yabancı ve mülteci
Bakmak görmek 
Bakana her yer Avrupa, görene ise her yer, her yer ama Afrika 
Sanki bana düşense alabildiğine koşmaktı

O bizimle birlikteydi
Masumların kanı öfkeden de fazla bağırırdı
Masumların kanı öfkeden de fazla bağırırdı
Meselem olmayan bir şeyden özellikle bahsetmeyeceğim
Sezarın hakkı Sezara
Tanrının hakkı Tanrıya
Yalnızca bir elveda şarkısı söylüyorum
Tanrının yerini almayı reddediyorum
Masumların kanı öfkeden de fazla bağırırdı festus okey
Festus Okey, huzur içinde yat
Adaleti sadece doğa sağlayacak


Siyah deri bende sende, beyaz maske herkeste
Umutlarım üzerimde gittiğinde, kara kara
Düşünceler kaldı orda, arkamda bırakmıştım
Gökkuşağı etrafımda, rengimi unutmuştum
Adaletin bu mu oldu, aman pek güvenceli
Yaşamadım ülkenizde, bedenimse zaten dertti
Yaptığım hamaliyeydi, yarama bastığında yasa
Yerde kaldı varlığım, sunduğun armağan buysa
Gücüne mi gitti yoksa, yokluğum şimdi bela
Masumların kanı bağırırdı öfkeden de fazla
Kim getirir devamını, kim verecek cevabımı
Katillerim aranızda, söyleyiniz selamımı
Bakmak görmek 
Bakana her yer Avrupa görene ise her yer, her yer ama Afrika 
Sanki bana düşense alabildiğine koşmaktı
Barış inadı devam, huzurla yat kardeşim
Tarlabaşından selam, her yerdeyiz kardeşim
Hep yerliyiz hep göçmen, buradayız kardeşim
Artık yeter, ya basta, êdî bese kardeşim

inviata da Riccardo Venturi - 29/8/2013 - 10:11Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org