Language   

Mosthi Bianchi e Trabagliu Nieddu

Stranos Elementos
Language: Sardinian1 Strofa - ZIANU

No campo
No conto in banco
No manco
Sa bucca no tanco
Ca su tempu no paret nostru
E no mi paret giustu
Ca su suore iffustu
Lu cazzamu noi e no a mesu bustu
Ma tottu intreu
Dae sas battoro
Sempre reu
Andende a conca bascia
A contu de unu mere chi ti tratta
Chi a mala gana t’incascia
Chi a contu sou t’iffrutta
Ma como semus a sa frutta
Chi produimu pro esportare
E noi in bucca unu fruttu chenza sapore
No mi paret giustu ca et nostru su suore
Preda cun fiores
Distruttas pro operas de nova generagione
Bo la fatto deo un’audizione
Si mi dade su trabagliu de pastore
Ca como et poveru ma riccu de passione
Chi dae prima de sos tempos de nerone
Et bennidu a su nostru unpare a sas tradiziones.

2 Strofa - RD

Mosthi bianchi e moschi bianchi tutti muddi
Tra ga è futtiddu e ga futti
s’incorniceggiani luti
trabagli in nieddu pà tirà adananzu la baracca
e avè unu stipendiu a fini mesi asthru chi lu conto in banca
semmu a lu limite la dignità di un ommu passa attraversu necrologi e carsthelli cliniche
mentri dall’asthu
fabeddani di sicurezza
ma adabboi lu valori di un operaio e pari a un saccu di mondezza
la certezza e chi veni da la Campania
operai jn fila pà dui paccu celere destinazioni Australia o Spagna
tutti a zischà l’America candu vi l’anni sottu casa ma pari un parto senza ostetrica
è un drommi drommi collettivu
e in chisthu dozzi cullassi l’stituzioni da pasthi soa vi poni l’adittivu
Stranos elmentos pà una vostha li dazzi la pasthi manna
candu a la dumanda la ripostha è sarrà la janna.
Cumenti jennas la veridai è nuda è cruda
candu la regioni sardigna ti dazzi lu basgiu di giuda
astrhu chi giura menti prumissi fatti zenza penti menti
è sempri menti e noi semmu aisittendi
semmu sasdhi ziracchi a casa nostra
fendi trabagli trimestrali cumenti la stagioni in costa.

3 Strofa – OKIO

Un asthra di chi e arrividda
un carrera in azzadda
Fatta di preddi e di rocchi
Ma senza mai una faradda
L ischina sempri piggiadda
La gana sempri di mancu
Un futuro piu nieddu
E in faccia sempri piu biancu
Ma chistha vidda e un gara
A coipi di piccu e pala
Trabagliu in nieddu nn paga
Chisthu no e un film ma una saga
Inogga piglia o si laga
La fammi mudda dilaga
Ma nisciunu la vedi
Ve ga mori a trabagliu
ma nisciunu vi gredi
la ienti ti fabeddi di ra leggi seiduesei
Si. Ma lu presciu e kissu iusthu e nisciunu dizzi ok
So cazzi mei si adaboi eu rimangu seccu
Si no arrivu a fini mesi e mi tocca piggia lu grillettu
Ma ga ra dittu… ki lu trabagli zi nobilita
Si a noi rigala soru crozzi manni gantu un industria chimica
E chistha metrica e pa ga ankora no vi gredi
Pa ca piggia ri varisghi e in bon ora si rivedi.


Rit// x 2

Pa ogni Passu adanz, vi ni sò zentu in dareddu
Pa una mosthi piu bianca, v’e un trabagliu piu nieddu
Pa un salario chi paga, un astrha mosthi si cara
Chi ti tendi ra manu pa fattì cara, cara.

3 Strofa – S’ACRU

Potere a sos traballadores!
potere a su cubile! a sa fabbrica! a s'istrada!
a chie pro su prattu 'e macarrones sudorat sa zorronada!
gherra! gherra! gherra! pesa su culu e gherra sos meres!
difendeti sa bidda, su traballu, su cunzau, si bi tenes!

isfruttamentu de minores, licentziamentos a muntones,
montes e baddes garrigas de frustrassiones,
dae inoche si che fughen tottus ca
chin s'Italia futuru non bi nd'at!
ispalare merda dae manzanu chito,
ricattau chin su reccattu, pro piccare su chi picco...
in Sardigna sa bida est cara che focu,
in custu locu sa zente est perdende tottu,
s'impresa coluniale at imparau bene su jocu:
su traballu cand' est nudda e cand' est troppu!

4 Strofa – MALAMENTE

e tando
Non prangasa fizzu meu si mi cana friccau sa bida!
Si commo duas rodasa trazzana sas anchas meas!
Custrettu a abbarrare settiu in carrozza,omine mannu.
ca bidu traballu nigheddu dae cando vi pitzinnu!
tra rajos e bocchese de unu printzipale infame!
tirannu ca cherfiu teracu e non traballadore
pro si pesare sa dommo in costasa e sa mea pessone
deo sempere a cottimu in mesu de abba nive e sole
rischiande sa bida pro unu cantu e coccone tostu!
chi che deppio ingurtire tottu a una borta chenz'abba!
pro no istentare e ghirare a dommo a t'accazzazzare!
ingurtinde belenu pro no abbelenare su!
mattessi sambene meu
mi che issio de conca oddeu
Traballande che macu ghirande a dommo un istrazzu
prenande sa buzzacca de unu mere a bucca e paliazzu
chi promittia cuntrattu dinare e cantu baia
chi marcavo in s'abba finas a cussa die nighedda.
ruttu dae unu ponteggiu fattu a pinnacu e istraledda
chin s'ischina secada e sas ancas tottu arrancadas
t'iscrivo custa littera dae s'ispidale fizzu
chin su dizizzu chi fales in istrada a gherrare
ca su traballu nigheddu este unu male de accabbare!


Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org