Language   

Little Big Horn

Alkehol
Language: Czech


Related Songs

Studený soumrak byl, můj milý
(Lenka Lichtenberg)
La ballata di toro seduto
(I principi di Galles)
So You Want to Be an Indian
(Marty Stuart)


Tam kde leží Little Big Horn je indiánská zem
Tam pøijíždí generál Custer se svým praporem
Modrý kabáty jezdcù stíny dlouhejch karabin
A z indiánských signálù po nebiu letí dým

Øíkal to Jim Bridger: "Já mìl jsem v noci sen
pod sedmou kavalérií jak krví rudne zem
Kmen Siouxù je stateèný a dobøe svùj kraj zná
Proè Custer neposlouchal ta slova varovná"

Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérií
Táhne generál Custer se sedmou kavalérií
Marnì mu stopaø Bridger radí: "Zpátky povel dej
Jedinou možnost ještì máš - život si zachovej"

Øíkal to Jim Bridger: "Já mìl jsem v noci sen
pod sedmou kavalérií ja krví rudne zem
Kmen siouxù je stateèný a dobøe svùj kraj zná
Proè Custer neposlouchal ta slova varovná"

Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín
Padají jezdci z koní výstøely z karabin
Límce modrých kabátù barví krev èervená
Kmen Siouxù je stateèný a dobøe svùj kraj zná

Øíkal to Jim Bridger: "Já mìl jsem v noci sen
pod sedmou kavalérií ja krví rudne zem
Kmen siouxù je stateèný a dobøe svùj kraj zná
Proè Custer neposlouchal ta slova varovná"

Pak všechno ztichlo a jen tamtam duní nad krajem
v oblacích prachu mizí Siouxù vítìzný kmen
a cáry vlajky hvìzdnatý po kopcích vítr vál
tam uprostøed svých vojákù - leží generál

Øíkal to Jim Bridger: "Já mìl jsem v noci sen
pod sedmou kavalérií ja krví rudne zem
Kmen siouxù je stateèný a dobøe svùj kraj zná
Proè Custer neposlouchal ta slova varovná

Contributed by DoNQuijote82 - 2012/3/14 - 19:48Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org