Language   

Πορνογραφία

Manos Hatzidakis / Μάνος Χατζιδάκις
Language: Greek (Modern)

List of versions


Related Songs

Georges Moustaki: Le facteur [Ο ταχυδρόμος πέθανε - Μάνος Χατζιδάκης]
(GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG)
Οι ήρωες είναι πάντα ευγενικοί
(Manos Hatzidakis / Μάνος Χατζιδάκις)
Greek Debt Song
(Merle Hazard)


Στίχοι: 'Αρης Δαβάρακης
Μουσική: Μάνος Χατζιδάκης
Πρώτη εκτέληση: 'Ελλης Πασπαλἀ
Από "Πορνογραφία", 1982

Testo di Aris Davàrakis
Musica di Manos Hatzidàkis
Prima esecuzione di Ellis Paspalà
da "Pornografia", 1982
Πορνογραφία

Scrisse Manos Hatzidàkis per la copertina del disco:
«Pornografia è il surrogato della comunicazione erotica e per estensione il surrogato di ogni comunicazione umana. Il surrogato delle parole e dei pensieri. Il surrogato della verità.
Pornografia è la falsificazione delle parole e dei pensieri. La falsificazione della verità. La falsa carta identità di ogni verità.
Producono pornografia i partiti e le parate politiche, cosiddette "progressiste", che si appropriano arbitrariamente e con tracotanza di ogni atteso cambiamento storico e corrodono con arti fraudolente il senso comune e la logica comune, rendendo così la moltitudine, la massa, strumento per qualsiasi opportunistica e illiberale mira.
Pornografia è il Khomeinismo, malattia del nostro tempo, la creazione di una sconfinata caserma di disperati, che comincia dalla steppe di Brežnev, di Jaruzelski e di Ceauşescu, passa per le terre sfortunate e affogate nel sangue di Gheddafi e di Khomeini e arriva alle disperate pampe di Pinochet e di Videla.
Pornografia è anche l'assassinio dello sguardo innocente di migliaia di bambini della terra, l'assuefazione del nostro mondo all'orrore, la nostra insensibilità di gente pasciuta per la sofferenza di chi ci sta accanto. E tutto questo in nome del cambiamento e del futuro...» M.H.

Sono parole con le quali oggi personalmente concordo e che mentalmente aggiorno con quanto ahimé ci è toccato di vedere, leggere e sentire dal 1983 a domani mattina. E forse domani vorrei - ma disperatamente non lo spero- che fossero dedicate a Sakineh Mohammad Ashtiani sulla quale - ma su quante altre e su quanti altri ? - incombe l'ennesima atroce oscenità.

Nel 1982, al teatro Superstar di Atene, Manos Hatzidàkis fu il regista e il coautore di uno spettacolo musicale dal titolo "Pornografia", che forse sarebbe più esatto rendere in italiano con la parola "oscenità". Lo spettacolo - che comportava la partecipazione di cantanti nuovi , attori, coristi, ballerini e di una piccola orchestra - comprendeva musiche di Max Steiner, Minos Arghiràkis, Red Crayola e dello stesso Hatzidàkis. I testi erano di Aris Davaràkis, Yannis Vikélas, Mihàlis Papanghélis, Adònis Kiriakoùlis, Dimìtris Rìzos e dello stesso Manos Hatzidàkis.
Aris Davàrakis, giornalista e curatore di programmi radiofonici, è nato ad Alessandria d'Egitto nel 1953, conobbe Hatzidàkis al Terzo Programma della Radio Greca - il famoso "Trito", presso il quale lavoravano entrambi, e per lui scrisse alcuni testi per "Pornografia". "Pornografia" non ebbe successo; ma un paio di canzoni, tra cui quella, scritta da lui, che diede il titolo alla rappresentazione, continuarono ad essere eseguite. Il sodalizio artistico con Hatzidàkis continuò con "Le ballate di via Atene", cui collaborò anche Agathì Dimitroùka, la compagna di Nikos Gatsos. Dopo la scomparsa del musicista, ha collaborato con altri compositori, tra cui Evanthìa Reboùtsika (l'autrice delle musiche del film "Un tocco di zenzero" di Tassos Boulmetis) e Hristos Nikòpoulos, affermandosi tra i più significativi parolieri della canzone greca. (gpt)
Πορνογραφία σημαίνει συνουσία,
συνωμοσία στο φως των αστεριών
για την Ευρώπη μα και για την Ασία
πορνογραφούμε στα μάτια των παιδιών.

Μέσ' το κόσμο χάνομαι
κι απ' τα πάθη μου πιάνομαι.
Δίνω σώμα, δίνω φως,
μα πεθαίνω σοφός.

Πορνογραφία σημαίνει συνουσία,
συνωμοσία στο φως των αστεριών.
Για την Ευρώπη μα και για την Ασία
πορνογραφία στα μάτια των παιδιών.

Μέσ' το κόσμο χάνομαι
και απ' τα πάθη μου πιάνομαι.
Δίνω σώμα, δίνω φως,
μα πεθαίνω σοφός.

Πορνογραφία σημαίνει ανταρσία,
απελπισία, σκοτάδι και μαγεία.
Πορνογραφία σημαίνει συνουσία
φωτογραφία σημάδι των καιρών.

Contributed by Gian Piero Testa - 2010/11/2 - 16:23Language: Italian

Gian Piero Testa.
Gian Piero Testa.

Versione italiana di Gian Piero Testa

Manos Hatzidàkis, che fu a lungo - e forse lo è ancora - imprigionato dal successo di quei "Ragazzi del Pireo" che ebbe il premio Oscar nel 1960, fu persona intimamente severa, schiva ma non solipsista, e incapace di menzogna, sia con se stesso sia con chiunque altro. Se scrisse un motivo così popolare, è perché di quello sentiva autentico bisogno, lui che per primo aveva scandalosamente inciso, eseguendoli al pianoforte, i motivi delle canzoni rebetiche. Ma i suoi interessi artistici si allargavano alla musica contemporanea e d'avanguardia, che tentò in ogni modo di promuovere nel suo paese, facendosi organizzatore culturale con specifici festival e con la fondazione di una editrice discografica che lo liberò dalla dipendenza dalle grandi case commerciali. Scoprì un notevole numero di giovani talenti, che incoraggiava senza secondi fini e senza invidie. Non concepiva che la musica potesse servire a scopi politici immediati, e per questo non capì - e aveva torto, credo - che la musica si può benissimo fare negli stadi, specialmente in quelli che di tanto in tanto vengono buoni come campi di primo concentramento.
Nel suo sito ufficiale - ma anche nelle ampie note biografiche che ho inviato a integrazione di quelle già esistenti e che si leggono a partire da questa pagina cliccando sul suo nome - si può leggere questa sorta di epitome della sua vita:
«E ora un distillato della mia vita sino a questo momento. Non mi interessa la fama. Mi imprigiona in quadri definiti da lei e non da me. Credo nella canzone che ci rivela e ci esprime dal profondo, e non in quella che asseconda le nostre frivolezze e le abitudini che sono diventate nostre per imposizione. Disprezzo quelli che non puntano al rinnovamento e alla giovinezza spirituale, quelli che si mettono in vista facilmente come politici e artisti, i coetanei che si sono messi a riposo, il giornalismo tenebroso e losco e qualsiasi specie di volgarità. Così ho cercato di completare la mia personalità ferita fin dall' infanzia, arrivando a vendere «lotterie per il cielo», stimolando il rispetto dei miei innovatori perché sono rimasto un autentico Greco e un Grande Amoroso (Μεγάλος Ερωτικός) ».
Questo annoto prima della traduzione di "Pornografia". Per rassicurare anche noi, che inaliamo pornografia d'ogni specie ogni volta che tiriamo il fiato, che, se ci fu uno che poteva moraleggiare a buon diritto, questi fu Manos Hatzidàkis. Certo, Manos era gay, e tutti lo sapevano: una cosa che, peccato, dispiacerebbe a Berlusconi. Ma, a pensarci meglio, non solo questa, di cosa... (gpt)
PORNOGRAFIA

Pornografia significa copulare,
complottare alla luce delle stelle
per l'Europa ma anche per l'Asia
facciamo atti osceni sotto gli occhi dei bambini.

Mi perdo tra la gente
e sono afferrato dalle sofferenze.
Regalo corpo, regalo luce,
ma muoio saggio.

Pornografia significa copulare,
complottare alla luce delle stelle
per l'Europa ma anche per l'Asia
pornografia sotto gli occhi dei bambini.

Mi perdo tra la gente
e sono preso dalle mie sofferenze.
Regalo corpo, regalo luce,
ma muoio saggio.

Pornografia significa rivolta,
disperazione, tenebra e stregoneria.
Pornografia significa copula
fotografia segno dei tempi.

Contributed by Gian Piero Testa - 2010/11/3 - 15:14Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org