Lingua   

Kalla Kriget

Blå Tåget
Lingua: Svedese

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Staten och kapitalet
(Ebba Grön)
Jag hatar patriarkatet
(Jan Hammarlund)
Bara på lek
(Elona Planman)


[1971]

Una lunghissima ballata che...rivisita l'intera storia della guerra fredda in un'epoca in cui essa era ancora ben lontana dal terminare. Viene però la voglia di sottotitolarla: "Scritta appena ieri"...

A very long ballad by a Swedish band revisiting the entire story of the Cold War in a time when its end wasn't in sight yet. But a definitely appropriate side title for it could be well "Written only yesterday"...
När Roosewelt var död och Truman tog vid
var Sovjet för rött och Europa på glid.
Planer gjordes klara för en bättre ekonomi,
då ingrep USA och sa att pengar det har vi.
Vår marshallhjälp blir stark och den behöver alla ni,
å så slipper vi att se någon socialiserad industri.
När Truman hade regerat i elva långa dar,
så läste han lagen för Molotov å förklara hur det var.

Nu ska flaggan med stjärnor och med ränder,
vaja fritt över jordens alla länder.
Ty överallt så har naturen skänkt oss
naturtillgångar att fördela som vi tänkt oss.

Och Sovjet ställde upp som man kommit överens,
i kriget emot Japan vid Manchuriets gräns.
Men USA:s tålamod var inte oändligt -
i Nagasaki och Hiroshima blev lugnet fullständigt.
I vita husets stora balsal tog jublet aldrig slut,
med sådana vapen kan de röda rensas ut.
Mot kommunismens fruktansvärda jättesammansvärjning
blir atombombshotet vägen till en trygg och säker bärgning.

Sin dotter lärde han att sjunga,
med det kalla krigets kluvna tunga.
Med en osäkrad atombomb vi höften,
kan vi tala om frihetens löften.

För att Sovjet under kriget skulle få en oljekran,
hade alliansens styrkor ockuperat Iran.
Men när kriget var slut och man drog sig tillbaks
ville Sovjetunionen inte riktigt va till lags.
Man stödde en regering i norra Iran
ty vädret var så vackert och oljan fin som fan.
Men säkerhetsrådet satte streck för dessa planer
och tyst och stilla kom istället amerikaner.

Nu ska flaggan med stjärnor och med ränder,
vaja fritt över jordens alla länder.
Ty överallt så har naturen skänkt oss
naturtillgångar att fördela som vi tänkt oss.

När Truman satt och vänta på en tidpunkt som var fin,
att äntligen förkunna sin trumandoktrin,
då börja i Moskva en mycket viktig konferens,
om Europas hela framtid skulle man komma överens.
Då förklarade Truman den globala politiken
och att friheten i Grekland hade gjort honom besviken.
Ty kampen står nu bara mellan två alternativ,
mellan kommunismens våld och kapitalets fria liv.

Sin dotter lärde han att sjunga,
med det kalla krigets kluvna tunga.
Med en osäkrad atombomb vi höften,
kan vi tala om frihetens löften.

I Italien fyrtioåtta skulle hållas fria val,
då höll minister Marshall ett förmanande tal,
å förklarade att marshallhjälpen skulle ta slut,
i varje land där inte kommunismen motas ut.
Nu lämnar vi Trieste, tillbaka till Italien
och eftersom det dröjer innan det blir val igen,
så ska ni få en gåva på tjugonio stora båtar,
sen ankrar vi på redden och spelar marshallåtar.

Nu ska flaggan med stjärnor och med ränder,
vaja fritt över jordens alla länder.
Ty överallt så har naturen skänkt oss
naturtillgångar att fördela som vi tänkt oss.

Men trumandoktrinen satte mycket på det hala,
för hur skulle man va säker på att alla var lojala.
Så Truman måste undersöka om de miljoner,
som var anställda av staten, var säkra personer.
Detta kosta' mycket möda som alla förstår,
för FBI blev arbetsbördan synnerligen svår.
Men Amerika har många söner som det är fart i,
man var tacksam för hjälpen från senator McCarthy.

Sin dotter lärde han att sjunga,
med det kalla krigets kluvna tunga.
Med en osäkrad atombomb vi höften,
kan vi tala om frihetens löften.

Det hjälpte inte hur man tvådde händerna och grina,
man börja anse att Acheson förlorade Kina.
För på hans departement hade man länge sagt ifrån,
att Kuomintang tappat greppet, trots alla dollarlån.
När folket hade segrat och fördrivit Chiang Kai Shek,
å´gjort slut på hans terror å´plundring å´skräck,
så stängde Dean Acheson sin kinaavdelning,
ty sammansvärjningsmyten var en ömtålig telning.

Nu ska flaggan med stjärnor och med ränder,
vaja fritt över jordens alla länder.
Ty överallt så har naturen skänkt oss
naturtillgångar att fördela som vi tänkt oss.

I Korea explodera´denna frysta energi,
när USA förde anfallskrig i FN regi.
Det var ett tydligt bevis för vad FN hade blivit,
trots alla vackra ord som man talat och skrivit.
Att USA installera terrroristen Syngman Rhee,
skulle folket i Korea väl aldrig lagt sig i.
Som storebror bestämmer, så skall det också bli,
den som svälter får torteras tills han känner sig fri.

Sin dotter lärde han att sjunga,
med det kalla krigets kluvna tunga.
Med en osäkrad atombomb vi höften,
kan vi tala om frihetens löften.

När Frankrike med välutrustad dollarstinn armé,
gett upp vid Dien Bien Phu och inte ville vara med.
I juli femtiofyra, ett avtal i Genevé
som innebar fred och som alla underskrev.
Utom USA som dock skulle det beakta,
man gav det till Diem som låtsades betrakta,
en rad paragrafer på ett stycke pergament,
han visste ju redan att det hela var skämt.

Nu ska flaggan med stjärnor och med ränder,
vaja fritt över jordens alla länder.
Ty överallt så har naturen skänkt oss
naturtillgångar att fördela som vi tänkt oss.

För den som ej insåg vad som hände i Korea,
kan se i Vietnam hur proportionerna blir snea.
För freden i Vietnam är en enkel sak att föra,
om man frågar efter vem som har i Vietnam att göra.
Och denna långa visa kommer aldrig att ta slut,
förrän imperialismen ifrån jorden plånats ut.
Och har du nå´nsin trott på frihet och kultur,
lär dig nu att kämpa när det är din egen tur.

inviata da Riccardo Venturi - 19/8/2005 - 20:02Lingua: Italiano

Versione italiana di Riccardo Venturi
16 settembre 2005
LA GUERRA FREDDA

Quando Roosevelt morì e Truman gli successe
l’URSS era troppo rossa, e l’Europa era su una brutta china.
Si facevano piani chiari per una migliore economia,
così intervennero gli USA dicendo i soldi ce li abbiamo.
Il nostro piano Marshall si rafforza e ne abbiamo tutti bisogno,
e così evitiamo di vedere un’industria socializzata.
Quando Truman ebbe governato per undici lunghi giorni
lesse la legge a Molotov per spiegare come funzionava.

Ora la bandiera a stelle e strisce
sventolerà libera su tutti i paesi della terra.
Perché ovunque la natura ci ha concesso
mezzi naturali per diffondere quel che abbiamo concepito.

E l’URSS diede inizio, com’era stato concordato,
alla guerra contro il Giappone ai confini della Manciuria.
Ma la pazienza degli USA non era infinita –
A Nagasaki e Hiroshima ci fu calma assoluta.
Nella gran sala da ballo della Casa Bianca il giubilo non finiva mai,
con delle armi del genere, i rossi possono essere spazzati via.
Contro l’enorme e terrificante cospirazione del comunismo
la minaccia della bomba atomica diventa un’ancora di salvataggio sicura e fidata.

Insegnò a sua figlia a cantare
nella lingua divisa in due della guerra fredda.
Con una bomba atomica senza sicura
possiamo parlare di promesse di libertà.

Per far avere all’URSS, durante la guerra, un rubinetto di petrolio,
le forze alleate avevano occupato l’Iran.
Ma quando la guerra ebbe fine e ci fu il ritiro
all’URSS propriamente questo non andò a genio.
Fu dato appoggio a un governo nell’Iran settentrionale
perché il tempo era tanto bello e il petrolio era buono, cavolo.
Ma il Consiglio di Sicurezza cancellò questi piani
e zitti zitti al loro posto arrivarono gli americani.

Ora la bandiera a stelle e strisce
sventolerà libera su tutti i paesi della terra.
Perché ovunque la natura ci ha concesso
mezzi naturali per diffondere quel che abbiamo concepito.

QuandoTruman ebbe fissato ed atteso un momento propizio
per proclamare infine la sua dottrina Truman,
ebbe inizio allora a Mosca un’importantissima conferenza,
si doveva mettersi d’accordo su tutto il futuro dell’Europa.
Allora Truman spiegò la politica globale
e che la libertà in Grecia lo aveva deluso.
Perché adesso la battaglia è fra due alternative,
tra la violenza del comunismo e la vita libera del capitalismo.

Insegnò a sua figlia a cantare
nella lingua divisa in due della guerra fredda.
Con una bomba atomica senza sicura
possiamo parlare di promesse di libertà.

In Italia, nel ’48 ci dovevano essere libere elezioni,
e allora il ministro Marshall tenne un discorso ammonitore
e spiegò che gli aiuti del piano Marshall avrebbero avuto fine
in ogni paese dove il comunismo non fosse stato buttato fuori.
Adesso ridiamo Trieste all’Italia
e poiché passerà del tempo prima che ci risiano le elezioni
allora ci daranno in regalo ventinove grandi navi
e poi getteremo l’ancora in rada e suoneremo i motivetti Marshall.

Ora la bandiera a stelle e strisce
sventolerà libera su tutti i paesi della terra.
Perché ovunque la natura ci ha concesso
mezzi naturali per diffondere quel che abbiamo concepito.

Ma la dottrina Truman suscitò un bel po’ d’imbarazzo
per come si doveva accertare che tutti fossero leali.
Così Truman dovette indagare se i milioni
che venivano assunti dallo stato fossero persone sicure.
Questo costò molta fatica, come tutti capiscono,
per l’FBI il carico di lavoro si fece particolarmente pesante.
Ma l’America ha tanti figli dotati di grande energia,
e si fu riconoscenti per l’aiuto del senatore McCarthy.

Insegnò a sua figlia a cantare
nella lingua divisa in due della guerra fredda.
Con una bomba atomica senza sicura
possiamo parlare di promesse di libertà.

Non faceva differenza lavarsene le mani o fare la faccia brutta,
si cominciò a considerare che Acheson perdesse la Cina.
Perché nel suo dipartimento si era già da lungo venuti a sapere
che il Kuomintang aveva perso la presa, malgrado tutti i prestiti i dollari.
Quando il popolo ebbe vinto e cacciato Chiang Kai-Shek
e messo fine al suo terrore, al suo saccheggio ed al suo orrore,
Dean Acheson chiuse il suo dipartimento cinese
dato che il mito del complotto era un bambino delicato.

Ora la bandiera a stelle e strisce
sventolerà libera su tutti i paesi della terra.
Perché ovunque la natura ci ha concesso
mezzi naturali per diffondere quel che abbiamo concepito.

In Corea esplose questa energia congelata
quando gli USA fecero una guerra di aggressione sotto la regia dell’ONU.
Fu una prova importante di che cosa fosse diventata l’ONU,
nonostante tutte le belle parole che si erano dette e scritte.
Che gli USA mettessero al potere il terrorista Syngman Rhee,
il popolo coreano non doveva certo immischiarsene.
Quel che il grande fratello decide, dev’essere così,
e chi muore di fame, lo si tortura finché non si sente libero.

Insegnò a sua figlia a cantare
nella lingua divisa in due della guerra fredda.
Con una bomba atomica senza sicura
possiamo parlare di promesse di libertà.

Quando la Francia, con il suo esercito ben armato e gonfio di dollari
si arrese a Dien Bien Phu e non ci volle più stare,
nel luglio del ’54, a Ginevra, fu siglato un accordo
che prevedeva la pace e che fu firmato da tutti.
A parte gli USA, che però dovevano fare da osservatori,
fu data a Diem, che faceva finta di guardare,
una sfilza di paragrafi su un pezzo di pergamena ;
ma lo sapeva già che tutto quanto era una burla.

Ora la bandiera a stelle e strisce
sventolerà libera su tutti i paesi della terra.
Perché ovunque la natura ci ha concesso
mezzi naturali per diffondere quel che abbiamo concepito.

E chi non si rendeva conto di quel che accadeva in Corea
può vedere in Vietnam come le proporzioni siano sballate.
Perché la pace in Vietnam è una cosa semplice da fare,
se ci si chiede chi abbia a che fare in Vietnam.
E questa lunga ballata non terminerà mai
prima che l’imperialismo non sia cancellato.
E se hai in qualche modo creduto alla libertà e alla cultura,
impara ora a lottare quando è il tuo turno.

16/9/2005 - 15:57


Very good indeed, im swedish, wish i could here the italian version. sorry but u have some fault in your lyrics, both in the swedish version and in the italian. Dean Hutchinson is sopposed to be Dean Acheson.
Multo bene! sono swedese, una cosa no corretto, Dean Hutchinson- Dean Acheson.

andre - 26/3/2009 - 09:10


It's supposed to be Syngman Rhee and not Sing Man Ri. Else good work!

Will - 18/5/2010 - 22:12Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org