Frederik BajerFredrik Bajer (Næstved, 21 aprile 1837 – Copenaghen, 22 gennaio 1922) è stato uno scrittore, pacifista e insegnante danese, vincitore, con Klas Pontus Arnoldson del Premio Nobel per la pace nel 1908.

Suo padre era un reverendo, e Bajer fu arruolato nell'esercito danese. Combatté nella guerra del 1864 contro Austria e Prussia. Congedato nel 1865, si trasferì a Copenaghen, dove divenne insegnante, traduttore e scrittore.

Divenne parlamentare presso il Folketing, una camera del Rigsdag, il parlamento danese, nel 1872, e vi rimase per 23 anni. Come membro del Parlamento, si batté affinché si diffondesse il ricorso all'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Grazie a Bajer, le relazioni internazionali della Danimarca divennero competenza del Parlamento e il suo paese entrò a far pare dell'Unione Interparlamentare.

Diede il suo supporto a molte organizzazioni per la pace, sia in Danimarca, che nel resto d'Europa, e all'approvazione di un atto parlamentare volto a raggiungere soluzioni arbitrali con Svezia e Norvegia.

(it:wikipedia)

*

Fredrik Bajer (April 21, 1837 – January 22, 1922) was a Danish writer, teacher, and pacifist politician who received the Nobel Peace Prize in 1908.

The son of a clergyman, Bajer served as an officer in the Danish army, fighting in the 1864 war against Prussia and Austria where he was promoted to the rank of first lieutenant. He was discharged in 1865, and moved to Copenhagen where he became a teacher, translator and writer.

He entered the Danish Parliament in 1872 as a member of Folketinget and held a seat there for the following 23 years. As a member of parliament, he worked for the use of international arbitration to solve conflicts among nations, and it is due to Bajer's efforts that foreign relations became part of the work of the Danish Parliament and that Denmark participated in the Inter-Parliamentary Union from the beginning and earned a distinguished position among its members.[1][2]

He supported many peace organizations, both inside Denmark and Europe-wide, and helped guide the passage of a bill to reach arbitration agreements with Sweden and Norway.

(en:wikipedia)

*

Fredrik Bajer (født 21. april 1837 i Vester Egede ved Næstved, død 22. januar 1922 i København) var en dansk forfatter, lærer og pacifistisk politiker som sammen med svenskeren Klas Pontus Arnoldson modtog Nobels Fredspris i 1908.

Præstesønnen Fredrik Bajer var elev på Sorø Akademi fra 1848 til 1854, men kort før studentereksamen gik han ud af skolen for at få en officersuddannelse. Han deltog som løjtnant i krigen 1864 mod Preussen og Østrig. I 1865 trådte han ud af hæren for at engagere sig i fredsarbejdet. Han slog sig ned i København, hvor han ernærede sig og sin familie som lærer, oversætter og forfatter.

I 1867 indtrådte Bajer i Frédéric Passys Internationale Fredsliga og arbejdede for denne i Skandinavien.

I 1872 blev Bajer valgt til Folketinget for Det forenede Venstre, hvor han havde sæde indtil 1895. I det politiske arbejde var han især aktiv i sociale og ligestillingsspørgsmål. Han gik desuden ind for forholdstalsvalg, for frihandel og for et militsforsvar i stedet for den traditionelle hær. Sammen med sin hustru, kvindesagsforkæmperen Mathilde Bajer (f. Schlütter), stiftede han Dansk Kvindesamfund i 1871. Bajer var redaktør af ugebladet Folkevennen 1877-1879 og er ophavsmand til et omfattende forfatterskab om voldgift og liberalt fredsarbejde.

I 1882 stiftede Bajer Foreningen til Danmarks Nevtralisering, senere kaldet Dansk Fredsforening, som han var formand for fra 1884 til 1892.

I 1891 var Bajer medinitiativtager til Det internationale Fredskontor med hovedkvarter i Bern, som han var præsident for indtil 1907, derefter ærespræsident. Han deltog i fredskongresserne i Den Internationale Liga for Fred og Frihed, i de nationale skandinaviske fredskongresser og i næsten alle verdensfredskongresser.

Da han modtog Nobels fredspris udtrykte han kritik af fredsbevægelserne mangelfulde organisation. Da 1. verdenskrig brød ud i 1914 og dermed skuffede de idealer, han gennem havde arbejdet for, var han ikke længere aktiv i fredsarbejdet.

(dk:wikipedia)