Petru Santu Leca D'Arbori

Antiwar songs by Petru Santu Leca D'Arbori

Pierre-Toussaint Leca (Petru Leca) (1879 - Nizza 1951).‎
Originario di Arbori in Corsica (in lingua corsa Àrburi) è stato un poeta in lingua francese e corsa. ‎Fondatore de “L’Aloès, revue méditerranéenne” e direttore de “L’Annu Corsu”‎.