Milan Apih

Antiwar songs by Milan Apih
DiscogsDiscogs Slovenia Slovenia

Milan ApihMilan Apih, slovenski komunist, partizan, častnik in prvoborec, * 1906, Celje.

Rezervni polkovnik JLA Apih je leta 1932 postal član KPS. 1941 se je pridružil NOB.

Postal je vodja kulturno-umetniškega odseka ZAVNOHa, vodja odseka za ljudsko prosveto SNOS in sekretar propagandne komisije OF.

http://sl.wikipedia.org/wiki/Milan_Apih