Vietnam Veteran ArtistsGruppo formato da veterani del Vietnam a Boston, Massachussets