Bardziej

Canzoni contro la guerra di Bardziej

Bardziej è un duo di cantautori polacchi formato da Grzegorz Dąbrowski e Paweł Korkuś.