Ignacy Rzońca

Antiwar songs by Ignacy Rzońca

Ignacy RZOŃCA (1879-1910), autor wierszy politycznych, działacz robotniczy, członek SDKPiL, więzien i zesłaniec syberyjski. Przypisuje się jemu autorstwo pieśni robotniczej Na barykady (słowa i muzyka), z której melodia została przejęta do pieśni Wszystko, co nasze, późniejszego oficjalnego hymnu harcerskiego.